FN samlar meddelanden om fred inför Internationella fredsdagen

BRYSSEL 17 september, 2008 — Inför den Internationella fredsdagen 21 september uppmanar Förenta Nationerna alla världens människor att genom olika sociala medier, e-post, sms, videon och foton, sända ett meddelande om fred

Meddelanden kan man även skicka genom webbplatsen www.peaceday2008.org och de kommer att presenteras för världens ledare som samlas i New York för FN:s generalförsamling, den 23 september. Man kan använda vilket språk som helst och sidor har även skapats på franska, spanska, ryska och kinesiska.

FN uppmanar även alla att skicka in bilder och korta videosnuttar som handlar om fred till TV-bolaget CNN:s webbplats iReport, bidragen kommer att presenteras på fredsdagen 21 september.  iReport (www.ireport.com) är en interaktiv, nyhetsorienterad webbplats med hundratusentals besökare. Inför fredsdagen efterlyser FN korta, enkla filmer, antingen ett budskap eller ett exempel på hur olika individer arbetar för fred. Materialet kan man enkelt ladda upp på:
http://www.ireport.com/ir-topic-stories.jspa?topicId=87279 eller www.ireport.com/dayofpeace

Den Internationella fredsdagen instiftades av FN:s generalförsamling för att påminna om, och stärka budskapet om fred mellan alla stater och alla människor, samt som en vädjan till världens länder om icke-våld och ett 24 timmar långt eldupphör.

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon kommer att leda en ceremoni vid FN- högkvarteret i New York 19 september och han kommer att be alla människor runt om i världen att delta i en tyst minut klockan 12, lokal tid, den 21 september.

Den globala Txt4Peace/Write4Peace- kampanjen finns även på nätet:
Facebook (http://www.facebook.com/pages/International-Day-ofPeace/36679489240)
MySpace (http://www.myspace.com/txt4peace),
hi5 (http://txt4peace. hi5.com/ ) 
Twitter (http://twitter. com/TXT4PEACE)