Den världsekonomiska situationen & framtidsutsikter 2006

FÖRENTA NATIONERNA, NEW YORK, 24 januari: FN förutspår att världsekonomin kommer att växa med drygt 3 procent under 2006 och håller därmed jämna steg med 2005 men är svagare än den historiskt höga tillväxten på 4 procent under år 2004. Detta enligt FN:s årliga ekonomiska rapport och prognos Den världsekonomiska situationen & framtidsutsikter 2006 som ges ut idag. Rapporten presenterar prognoser och trender för global och regional tillväxt. I rapporten som produceras av FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor, i samarbete med FN:s konferens för handel och utveckling och de fem regionala kommissionerna, finns djupgående analyser av obalans på världsmarknaden, arbetslöshet, möjliga bubblor på bostadsmarknaden, oljepriser, inflation och förutsättningar för en minskning av fattigdomen.

Nedgången av världsekonomin återspeglar till stora delar en mognad av återhämtningen av den globala ekonomin nyligen, rapporterar Den världsekonomiska situationen & framtidsutsikter 2006 (WESP 2006). Naturkatastrofer och terrordåd har sedan slutet av 2004 haft en inverkan, trots att de absorberats relativt väl.

Längre fram utgör eventuella nya höjningar av oljepriset, utbrott av fågelinfluensan, eller fall av huspriser i nyckelekonomier ett hot mot en smidig minskning av den ekonomiska tillväxten. Men den största faran enligt WESP 2006 kan finnas i de systematiska svagheterna som finns i stora och växande obalanser i globala finanser.

Samtidigt står minskad tillväxt i USA, stagnation i Europa och en blygsam återgång av expansionen i Japan i kontrast till en liten nedgång i starka ekonomiska prestationer av utvecklingsländer. FN förutspår att den utvecklade delen av världen som har en gynnsam internationell miljö med låga räntesatser, låg inflation och stor efterfrågan på varor kommer att växa med drygt 5,5 procent under 2006, efter uppskattade 5,7 procents tillväxt 2005 och 6,6 procents tillväxt under 2004.

”Med en tillväxt på 6,6 procent går det ännu bättre för de (50) minst utvecklade länderna (LDCs), som uppnår den snabbaste genomsnittstillväxten som de har haft på årtionden”, enligt WESP 2006.

För hela rapporten: http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2006files/wesp2006.pdf