GENERALSEKRETERAREN MEDDELAR ATT FN:S NYA RÅD FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET TILL EN NYSTART FÖR ARBETET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Följande uttalande utfärdades i dag av talesmannen för FN:s generalsekreterare Kofi Annan:

Generalsekreteraren välkomnar dagens val av de första medlemsstaterna att ingå i FN:s nya råd för mänskliga rättigheter, i synnerhet medlemsstaternas höga grad av deltagande i detta val. Generalsekreteraren anser att valet är ett bevis på att det finns ett brett engagemang för beslutet att ersätta den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter med ett organ som kan arbeta mera effektivt, och som med större trovärdighet kan ge uttryck för de ideal som representerar mänskliga rättigheter. Han anser att rådet som valdes i dag innebär en unik möjlighet till en nystart för Förenta Nationerna och dess viktiga arbete för att upprätthålla hög standard i arbetet för mänskliga rättigheter.

Det nya rådet, som inleder sitt arbete 19 juni, är särskilt fordrat att genomföra regelmässiga granskningar av alla länders arbete för mänskliga rättigheter, med början bland de egna medlemmarna. Detta ger medlemmarna en chans att bevisa det egna engagemanget för mänskliga rättigheter och samtidigt granska andra länders arbete.

Generalsekreteraren önskar de nya medlemmarna all välgång när de nu inleder sitt arbete för att förverkliga människans långa ambition att leva i en värld där varje mänsklig rättighet åtnjuts av alla mänskliga varelser.