A-Ö Webbindex

Ett hem är mer än ett tak över huvudet

FN:s boende- och bosättningsorgan (UN-HABITAT) lanserar idag ”Housing for All”, en fem veckors kampanj som kräver åtgärder för att förbättra bostadsförhållandena över hela världen. Kontentan av kampanjen som startar idag 5 oktober, World Habitat Day 2020, är ​​att ett hem är mer än ett tak över huvudet. Det är en mänsklig rättighet och bidrar till hälsa, värdighet, säkerhet, och välbefinnande.

Under fem veckors tid kommer den hyllade danska filmregissören Boris B. Bertram att dela sin dokumentär The Human Shelter för första gången med en global publik för att reflektera över den grundläggande rollen som bostäder har för människor och samhällen.

The Human Shelter är inspelad på fyra kontinenter och visar publiken extrema sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden över hela världen och presenterar en serie vittnesmål angående mänsklighetens omfång. I ett flyktingläger utanför Mosul, i en stad vid lagunen i Lagos, eller på sex kvadratmeter i Tokyo. Direktören besöker också de samiska renskötarna i polcirkeln och NASA:s futuristiska Mars-livsmiljö på Hawaii, USA.

”Varje plats och scen i filmen är avsedd att överraska publikens öga. När jag gjorde filmen har jag träffat människor som lever på nästan ingenting, men insisterar på att leva poetiskt i en värld som ständigt förändras. Det är inspirerande!” förklarade filmdirektören.

Dokumentären är finansierad av IKEA och är ett resultat av en tvåårig världsomspännande filmexpedition som möjliggjorde en omfattande utforskning om kärnan i bostäder runt om i världen.

Filmen kommer att vara tillgänglig för allmänheten online från 5:e oktober till 6:e november 2020 gratis på UN-Habitats Youtube-kanal. UN-Habitat’s Youtube channel.

COVID-19 har påmint oss att hemmet är mycket mer än ett tak. Att ha ett bra hem är nu mer än någonsin en fråga om liv och död. I och med att COVID-19 fortsätter att spridas har människor fått höra att stanna hemma, men denna enkla åtgärd är omöjlig för människor som inte har ett tillfredställande hem.

Uppskattningsvis bodde 1,8 miljarder människor i slummen och informella bosättningar, otillräckliga bostäder eller i hemlöshet i städer över hela världen innan pandemin började. Cirka 3 miljarder människor saknar grundläggande handtvätt.

”Det behövs åtgärder nu för att förse familjer med tillräckliga inkomster och utsatta befolkningar med prisvärda bostäder med en fastighetssäkerhet och enkel tillgång till vatten, sanitet, transport och andra grundläggande tjänster”, säger FN: s generalsekreterare António Guterres i sitt meddelande om World Habitat Dag. ”För att möta den globala efterfrågan måste mer än 96 000 bostäder fyllas i varje dag – och de måste vara en del av den gröna övergången.”

Strukturella ojämlikheter har lyfts fram av COVID-19-pandemin, som visar hur människor från minoriteter, ursprungsbefolkningar och migranter oproportionerligt påverkas av osäkerhet gällande bostäder, överbefolkning och hemlöshet. Enligt ILO drar 55 procent av världens befolkning – cirka 4 miljarder människor – inte nytta av någon form av socialt skydd.

Bostäder är en mänsklig rättighet och en katalysator för alla andra grundläggande rättigheter.

För mer information se här.

Hela dokumentären ”The Human Shelter” kommer att göras tillgänglig på UN Habitats YouTube-kanal.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19