Extrem rikedom leder till extrem fattigdom

homeless

homeless

22.1.2013 – De senaste 30 åren har varit mer än givmilda för den rikaste procenten av världens befolkning. Inte ens den nuvarande ekonomiska krisen har förmått svänga på trenden: i USA förtjänar 1 % av befolkningen 20 % av den nationella inkomsten, och i Kina kammar den rikaste 10 % hem 60 % av den generella inkomsten. Ökande ekonomisk ojämlikhet är en global trend, och till exempel Sydafrika är nu avsevärt ojämlikare än i slutet av apartheidregimens era.

Detta är vad Oxfams, en av världens ledande välgörenhetsorganisationers, senaste rapport påvisar. Rapporten lanserades precis innan World Economic Forum som börjar imorgon, den 23 januari, i Davos. Då världens finansiella ledare samlas i den Schweiziska staden, poängterar rapporten att världens 100 rikaste människor förtjänat den förbluffande totalsumman av 240 miljarder dollar år 2012 – tillräckligt för att utrota den extrema fattigdomen fyra gånger om.

”Vi kan inte längre låtsas att den skapade rikedomen oundvikligen gynnar den stora massan – motsatsen är alltför ofta sanning”, sade Oxfams verkställande direktör Jeremy Hobbs.

Extrem rikedom och fattigdom är ekonomiskt oeffektiva helt enkelt på grund av den enkla logiken enligt vilken pengar, om de fördelas mer jämlikt, erbjuder människor ökad köpkraft, vilket i sin tur stärker tillväxt och förhindrar ojämlikhet.

Den extrema rikedomen och fattigdomen underminerar även samhällen genom att de leder till förminskad social rörlighet. Den amerikanska drömmen blir mycket mer sannolikt verklighet i de nordiska länderna, där alla har tillgång till en utbildning av hög kvalitet, sjukvård och andra sociala förmåner. Ojämlikhet missgynnar inte endast de fattiga utan även de rika: studier visar att rika är lyckligare och vid bättre hälsa då de lever i jämlikare samhällen.

Världens rikaste är också de mest destruktiva för miljön. Den rikaste procenten har ett 10 000 gånger större klimatavtryck än den amerikanska genomsnittsmedborgaren. ”Ökande brist på resurser som land och vatten betyder att monopoliseringen av tillgångar av en liten minoritet inte kan få fortsätta om vi vill uppnå en hållbar framtid”, summerar rapporten.  

Då det internationella samfundet diskuterar utrotandet av fattigdom, ligger fokus oftast på de fattigaste av de fattiga. Enligt Oxfam är tiden inne för att även fokusera på de allra rikaste. Ekonomiskt, miljömässigt och etiskt sett har vi inte råd med en värld med extrem rikedom och extrem ojämlikhet. Rapporten uppmanar därför världens ledare att bekämpa den ökande ojämlikheten och sätta ett stopp för extrem rikedom tills 2025.

Då världens ledare samlas i Davos kommer eurokrisen, sociala innovationer och de nya ekonomierna att ligga på agendan. Utrotandet av extrem rikedom tills 2025 kommer kanske inte att diskuteras, men då millenniemålen och den nya utvecklingsagendan behandlas, måste den ökande ojämlikheten och den extrema fattigdomen oundvikligen bearbetas.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kommer att delta i Världsekonomiskt Forum där han kommer att utnyttja den ”ovanliga möjligheten” att träffa 2500 regerings-, företags- och organisationsledare. Enligt Ban är hans högsta önskemål för 2013 ett nytt avtal för klimatförändringen samt ett ände på den allt dödligare konflikten i Syrien. I Davos kommer han att fokusera på den globala ekonomiska tillväxten samt hur man skall kunna säkra tillgången till vatten, mat och energi för alla.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommer resa til Davos där han bland annat kommer att moderera en diskussion om hur de rätta förutsättningarna för ett Europa med stark tillväxt och hög sysselsättning kan skapas. Även finansminister Anders Borg och biståndsminister Gunilla Carlsson deltar.