Höga nordiska ambitioner i Doha

Doha2

Doha2

30.11.2012 – FN:s klimatkonferens i Doha började måndag den 26 november. Förväntningarna är höga och regeringar uppmanas att lägga all fokus på den viktiga uppgift de har framför sig så att mötet kan resultera i konkreta beslut.

Före förhandlingarnas början varnade rapporter från både UNEP och Världsbanken om de nuvarande, alltför höga utsläppsnivåerna och svårigheten att hålla tvågradersmålet. Även om riskerna är höga bedömer rapporterna att vi besitter såväl den nödvändiga teknologin som de politiska och ekonomiska möjligheterna för att hålla oss under en två graders temperaturhöjning. Därför är det nu upp till regeringar och samhällen att agera fort och fatta konkreta beslut i Doha.

För ögonblicket har såväl regeringsdelegater, industri- och handelsrepresentanter, miljöorganisationer, forskningsinstanser och media samlats i Doha. Mer än 100 ministrar kommer att delta i förhandlingarnas högnivåpaneler som börjar den 4:e december och avslutas med ett beslutsfattande plenimöte den 7:e december.

Alla de nordiska länderna har ambitiösa målsättningar. Enligt Tina Christensen, medlem av den danska delegationen, fokuserar Danmark på tre element. ”Först och främst måste vi försäkra att processen mot ett omfattande klimatavtal 2015 fortskrider, och att den traditionella indelningen i utvecklade och utvecklingsländer försvinner. För det andra måste vi lägga in en högre växel tills 2020, annars kommer det att bli väldigt svårt att förhindra en temperaturhöjning på mer än två grader Celsius. För det tredje är det viktigt att man enas om en andra period för Kyotoprotokollet.”

Ville Niinistö, Finlands miljöminister, påpekar att ”tvågradersmålet håller på att glida oss ur händerna. Klyftan mellan de förminskningar i utsläpp som krävs, och de löften som länder gjort, är för stor. Alla länder borde börja implementera sina löften omedelbart, och de länder som ännu inte förbundit sig till åtgärder bör göra det i Doha.”

Hans norska ministerkollega, Bård Vegar Solhjell, understryker vikten av Kyotoprotokollet. ”Förhandlingarna kommer att bli ett komplett fiasko om i inte kan enas om ett Kyotoavtal nr. 2. Norge har breda och ambitiösa målsättningar och uppskattar att markandsbaserade mekanismer kan vara en del av lösningen och bidra till att länder gör bättre ifrån sig.”

Sverige enas också om Kyotoprotokollets stora betydelse och betonar även utvecklingsländernas betydelse för förhandlingarna. ”Vi anser att i-länder fortsatt ska gå före men att alla länder ska bidra utifrån förmåga. I förhandlingarna är det viktigt att utvecklingsländerna får signalen att EU har för avsikt att fortsätta stödja deras åtgärds- och anpassningsarbete även när den så kallade, ”snabbstarts” finansieringsperioden är slut 2012, ” sade Roger Sedin från Sveriges miljödepartement.