FAO öppnar guldgruva med statistik

Fri tillgång till världens största databas med information om livsmedel, hunger och jordbruk

FN:s livsmedels- och jordbruksorgansiation FAO ger nu fri tillgång till sin databas, FAOSTAT, världens största och mest omfattande statistikdatabas om livsmedel, jordbruk och hunger.

Tidigare var det möjligt att ladda ner en begränsad mängd information från FAOSTAT utan kostnad men för att ha tillgång till större datamängder krävdes en betald prenumeration. Databasen innehåller över en miljon datapunkter och omfattar 210 länder och territorier.

Styrkan med siffror

”Vi erbjuder nu helt fritt tillträde till denna enorma mängd av uppgifter”, säger Hafez Ghanem, FAO:s undergeneraldirektör för ekonomisk och social utveckling. ”Denna information är ett viktigt verktyg i kampen för att lindra fattigdom, främja hållbar utveckling och utrota hungern. Vi är särskilt intresserade av att se till att ekonomer, planerare och beslutsfattare i utvecklingsländerna, där detta verktyg behövs som mest, ska få tillgång till och god användning av informationen.”

Ghanem påpekade också att beslutet är en del av en pågående ansträngning från FAO för att enklare kunna erbjuda direkt tillgång till omfattande information. Detta är resultatet av en oberoende extern utvärdering och strategisk planeringsprocess som inleddes av FAO:s medlemmar under 2008.

”FAOSTAT är ett kraftfullt verktyg som kan användas inte bara för att se var hunger förekommer, utan också för att bättre förstå varför hunger uppstår – och vad som kan göras för att bekämpa den”, säger Pietro Gennari, direktör för FAO:s statistiska avdelning. ”Verktyget är särskiljt utformat för att stödja övervakning, analys och informations- och faktabaserad policy. Det är det enda verktyget i sitt slag som särskilt fokuserar på landsbygds- och jordbruksutveckling och syftar till att minska hungern.”
 
Förutom att fungera som underlag för planering av utvecklingsarbete så ger FAOSTAT utvecklingsländer den information de behöver för att kunna delta i och dra nytta av internationell handel mer effektivt och konkurrenskraftigt. Givarländer kan också använda databasens innehåll för att identifiera specifika områden och sektorer dit biståndet kan riktas så effektivt som möjligt.

En kunskapskälla

FAOSTAT innehåller bland annat uppgifter om jordbruks- och livsmedelsproduktion, användning av näringsämnen och bekämpningsmedel, transporter av livsmedelsbistånd, balansräkningar för livsmedel, skogsbruk, fiske, bevattning och annan vattenanvändning, markanvändning, befolkningsutveckling, handel med jordbruksprodukter samt användning av jordbruksmaskiner.

All information finns på engelska, franska och spanska och ger användaren möjlighet att välja och organisera data i tabeller och diagram utifrån behov och önskemål och sedan spara dessa i Excel-format. All grunddata kommer ursprungligen från enskilda länder och regionala organisationer i ett standardiserat format. Uppgifterna går tillbaks till 1961 då den gröna revolutionen inleddes.

Denna informationskälla används redan av ekonomer, planerare, nationella myndigheter, givarorganisationer, internationella biståndsorganisationer, andra FN-organisationer, frivilligorganisationer, forskare, investerare, nyhetsbyråer och jordbrukare.

Läs mer: FAO Norden