Världsautismdagen bör sporra till aktion mot diskriminering, säger Ban Ki-moon

Den årliga världsautismdagen bör sporra länder till att agera globalt mot diskriminering och isolering av människor som lider av autism, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.
”Autism är inte begränsat till någon viss region eller land; det är en världsomfattande utmaning som kräver global aktion”, säger Ban i sitt uttalande för världsautismdagen som firas den 2:a april. ”Människor med autism är likvärdiga medborgare som bör åtnjuta alla mänskliga rättigheter och fundamentala friheter”.

I sin resolution från december 2007 uppmanar FN:s generalförsamling till ökad medvetenhet för detta genomgripande syndrom som tiotals miljoner människor runtom i världen måste leva med. Autism karakteriseras av funktionsnedsättningar i varierande grad, som främst kommer till uttryck i nedsatt kommunikationsförmåga och social interaktion, samt begränsade och upprepade beteendemönster.

I sitt uttalande påpekar Ban att även om utvecklingsstörningar som autism oftast börjar i barndomen, kvarstår de genom livet. ”Vårt arbete med och för människor drabbade av autism bör inte begränsas till endast tidig identifiering och behandling – vi måste inkludera terapi, skolnings- och träningsprogram likväl som andra steg som för oss emot ett hållbart och livslångt engagemang”.

FN:s postadministration (UNPA) i Wien, New York och Genève, släppte idag sex frimärken och två samlarkuvert på marknaden, tillägnade en ökad medvetenhet för syndromet. Frimärken har skapats av artister diagnostiserade med autism.