Seriealbum illustrerar barns flykt till Sverige

sanam

sanam

26.3.2014 – Att fly från sitt land är något av det värsta som kan drabba en människa. Speciellt om man är barn. Och speciellt om man flyr ensam.

 ”Vi ska ses igen, Sanam” handlar om en 14-årig pojkes långa och farliga flykt från Afghanistan till Sverige.

Sanam är långt ifrån ensam om sin historia. Förra året flydde cirka 3 800 barn och unga till Sverige och i år beräknar Migrationsverket att runt 4 100 barn kommer att anlända till Sverige. I och med Syrienkrisen är ämnet mer aktuellt än någonsin och det är viktigt att öka förståelse för hur det är att fly helt ensam till Sverige och möta svenska samhället.

Berättelsen om Sanam är tagen från verkligheten och bygger på ensamkommande flyktingbarns erfarenheter att komma till Sverige.

“Jag har ansträngt mig för att alla detaljer ska vara korrekta: fakta, platser, flyktvägar och så vidare. Flera unga människor som själva flytt har läst manuset och sagt att de tycker berättelsen stämmer precis. Som författare gör det mig glad, som människa så oerhört sorgsen.” – Oskar Ekman, författare

UNHCR-rapporten ”Voices of Afghan Children” som bygger på intervjuer som UNHCR gjorde med 42 barn som ensamma flytt till Sverige från Afghanistan har fungerat som en stor inspiration för seriealbumet.

”Kan du tänka dig att jag har rest under en lastbil i 36 timmar? Kan du föreställa dig att jag, utan vatten eller mat, försökte hänga fast vid ett litet rör, kan du föreställa dig varje liten sten som flög upp mot mitt ansikte och hur ont det kan göra även om det bara träffar en gång; hur ont det gör att resa alla dessa timmar… Kan du föreställa dig att man bara vill släppa taget och ge upp?” – Voices of Afghan Children

Albumet är en del av UNHCR:s och Friends projekt ”Hej Sverige” som vill öka förståelsen för ensamkommande flyktingbarns situationer och ge en röst åt barnen genom att lyfta fram och synliggöra deras berättelser. Skolor kan beställa seriealbumet gratis, och till seriealbumet följer en lärarhandledning som fördjupar frågor om att tvingas fly, barns rättigheter, identitet och integration. På Hej Sveriges hemsida www.hejsverige.nu kan du även läsa och ladda ner seriealbumet.