A-Ö Webbindex

Fem fakta om Internationella brottmålsdomstolen

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten.

Nu i måndags utfärdades en begäran om arresteringsorder för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Yoav Gallant samt tre ledare för Hamas som har regeringsmakten i Gaza.

Arresteringsordrarna måste nu formellt godkännas av ICC:s domare.

En man som pekar på en karta
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talar vid generalförsamlingen. Foto: UN News

Här är fem fakta om ICC:

  1. Att pröva de allvarligaste brotten

ICC är världens första permanenta, fördragsbaserade internationella brottmålsdomstol som utreder och lagför förövare av brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, folkmord och aggressionsbrott.

Domstolen har framgångsrikt lagfört individer för krigsförbrytelser begångna i fd Jugoslavien, inklusive i Srebrenica, och har löst fall av betydelse för internationell rättvisa. Ett annat fall är hur de belyst användningen av barnsoldater, förstörelse av kulturarv, sexuellt våld eller attacker mot oskyldiga civila. Genom sina domar i mål som fungerar som prejudikat bygger domstolen gradvis upp auktoritativ rättspraxis.

En liten flicka som ligger i en sjukhussäng
Ett barn som lider av allvarlig undernäring på ett sjukhus i södra Gazaremsan i april 2024. Foto: WHO

Domstolen har utrett några av världens mest våldsamma konflikter, inklusive dem i Darfur, Demokratiska republiken Kongo (DRC), Gaza, Georgien och Ukraina. Dess teckningsrättslista inkluderar Rysslands president Vladimir Putin såväl som individer i Libyen.

Att utfärda ett beslut och gripa misstänkta är dock en utmaning. Domstolen har ingen polisstyrka för att verkställa sina beslut och är beroende av dess medlemsstater för att genomföra sina order. De flesta av de personer som åtalats av domstolen har varit från afrikanska länder.

En kvinna som står framför en svart skoltavla
Dorika, våldtäktsoffer i norra Kivu, Demokratiska republiken Kongo. Foto: Finbarr O’Reilly/ICC
  1. Att involvera offer

Domstolen prövar och straffar inte bara de som är ansvariga för de allvarligaste brotten, utan ser också till att offrens röster hörs. Fler än 10 000 offer för olika grymheter har deltagit i förfaranden.

ICC Trust Fund for Victims förverkligar för närvarande domstolens första order om skadestånd, inklusive krav på skadestånd till offren och deras familjer i DRC. Genom sina biståndsprogram har fonden även gett fysiskt, psykologiskt och socioekonomiskt stöd till fler än 450 000 offer.

En grupp män i en ökenliknande miljö
Internationella brottmålsdomstolens åklagare Karim Khan undersöker en soptipp i Tarhunah, Libyen, där en massgrav har hittats. Foto: ICC.

3. Säkerställa rättvisa rättegångar

Alla åtalade antas vara oskyldiga tills motsatsen bevisats utom rimligt tvivel inför ICC. Varje tilltalad har rätt till offentliga och opartiska förfaranden. Vid ICC har misstänkta och anklagade kritiska rättigheter, inklusive rätten att följa förfarandet på ett språk som de anklagade till fullo förstår. Detta har lett till att domstolen anställt specialiserade tolkar och översättare på mer än 40 språk, ibland med fyra språk samtidigt under samma förhandling.

En man i formell klädsel
Rysslands president Vladimir Putin talar i generalförsamlingen 2015. Foto: UN Photo/Cia Pak

4. Kompletterande nationella domstolar

Domstolen ersätter inte nationella domstolar. Det är en sista utväg. Stater har det primära ansvaret att utreda, pröva och straffa förövarna av de allvarligaste brotten. Domstolen kommer bara att träda in om den stat där allvarliga brott under domstolens jurisdiktion har begåtts är ovillig eller oförmögen att verkligen ta itu med dessa. Domstolens resurser är fortfarande begränsade och den kan bara behandla ett litet antal fall samtidigt.

5. Bygga upp mer stöd för rättvisa

Med stöd av fler än 120 konventionsstater, från alla kontinenter, har ICC etablerat sig som en permanent och oberoende rättslig institution. Men till skillnad från nationella rättssystem har domstolen ingen egen polis. Det beror på samarbete mellan stater, inklusive att genomföra sina arresteringsorder eller kallelser. Inte heller har domstolen territorium för att omplacera vittnen som befinner sig i farozon. ICC är alltså i stor utsträckning beroende av staternas stöd och samarbete.

En stor vacker byggnad
FN:s flagga står utanför fredspalatset i Haag, hem för Internationella domstolen. Foto: UN Photo

Hur skiljer sig ICJ från ICC?

Det föreligger ofta viss förvirring mellan Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och Internationella domstolen (ICJ). Här är en översikt över hur de skiljer sig:

• Det enklaste sättet att förklara skillnaden är att ICJ-fall involverar länder, och ICC är en brottmålsdomstol som för mål mot individer för krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten.

• Medan ICJ är ett organ inom FN, är ICC juridiskt oberoende av FN, även om det godkänns av generalförsamlingen.

• Även om inte alla 193 FN-medlemsstater är parter i ICC, kan den inleda utredningar och inleda fall relaterade till påstådda brott som begåtts på territoriet eller av en medborgare i en stat som är part i ICC eller i en stat som har accepterat dess jurisdiktion.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19