A-Ö Webbindex

Gaza: Både Hamas och Israel begick krigsförbrytelser, hävdar oberoende utredning

Palestinska väpnade grupper och israeliska myndigheter har båda begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under attacken den 7 oktober och de efterföljande militära operationerna, enligt en ny rapport från ett oberoende FN-organ för mänskliga rättigheter.

Detta var en av slutsatserna i rapporten från den oberoende internationella undersökningskommissionen om det ockuperade palestinska territoriet samt östra Jerusalem och Israel, som släpptes på onsdagen.

”Mitt i månader av förlust, förtvivlan och grymheter har det enda påtagliga resultatet varit att förvärra det enorma lidandet för både palestinier och israeler, med civila som återigen får bära bördan av makthavarnas beslut”, påpekade kommissionen och betonade inverkan på kvinnor och barn.

Hamas brutala attack den 7 oktober mot samhällen i södra Israel markerade en ”klar vändpunkt” för både israeler och palestinier och utgör en ”vattendelare” som kan ändra riktningen för konflikten, med en verklig risk för att ytterligare stelna och expandera. ockupationen, sade kommissionen.

Diskriminering och förtryck

För israeler var attacken i särklass i omfattning i modern historia, då hundratals människor dödades och fördes bort på en enda dag, vilket åberopade smärtsamma trauman från tidigare förföljelser, inte bara för israeliska judar utan för alla judar. Kommissionen betonade att både attacken i Israel och Israels efterföljande militära operation i Gaza inte bör ses isolerat.

”Det enda sättet att stoppa de återkommande cyklerna av våld, aggression och vedergällning från båda sidor, är att säkerställa att man strikt följer internationell lag”, betonades det. ”Det inkluderar att avsluta den olagliga israeliska ockupationen av palestinskt territorium; diskriminering, förtryck och förnekandet av det palestinska folkets rätt till självbestämmande, och garanterar fred och säkerhet för judar och palestinier.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19