Finsk professor invald i FN:s kommitté mot kvinnodiskriminering

Professor Niklas Bruun från Helsingfors universitet valdes på onsdagen in i FN:s kommitté mot kvinnodiskriminering CEDAW- the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Kommittén har 23 medlemmar som fungerar som oberoende experter och dess fyraåriga mandatperiod inleds in januari 2009.Valet av Bruun stöddes av samliga Nordiska. Bruun har bred erfarenhet av internationell rätt, arbetsrätt och jämställdhetsfrågor och har bland annat varit ordförande för Finlands jämställdhetsnämnd mellan åren 1999-2008.

Läs mera om CEDAW.