UNICEF presenterar årsrapport för 2007

FN:s barnfond UNICEF har presenterat sin årsrapport för 2007. I rapporten, som tittar på organisationens arbete i 155 länder och områden, betonas de framsteg som gjorts för att förbättra barns chanser till överlevnad och för att nå millenniemålen. Rapporten fokuserar särskilt på grundläggande utbildning, jämlikhet, barnskydd samt kampen mot HIV/AIDS. Rapporten kan laddas ner på UNICEF:S hemsida www unicef.org.