”Don’t worry, be happy”

20.3.2013 – …sjöng Bobby Mc Ferrin på 80-talet, men meddelandet är lika relevant nu som då. Hur många gånger per år har du en orsak att fira glädje och lycka? Idag har du chansen! FN har utlyst den 20:e mars 2013 till den första internationella glädjedagen.

Dagen markerar en stark attitydförändring som sprider sig överallt i världen. Människor närmar sig tanken på att utveckling bör betyda ökad mänsklig lycka och välbefinnande, istället för att bara handla om ekonomisk tillväxt till varje pris. Därför antog alla 193 FN-medlemsstater en resolution som ger glädje en större prioritet. Idag vill FN uppmuntra åtgärder för en lyckligare värld.

Initiativet kom från det lilla kungadömet Bhutan, ett land vars invånare rankas bland de lyckligaste i världen. Landet kan inte precis skryta med sin BNP, men har tvärtom avvisat tanken på ekonomiskt och materiellt välstånd som en indikator för utveckling. På så vis har det lilla landet lyckats placera glädje och lycka på den globala agendan.

”Strävan efter lycka är ett fundamentalt mål”, enligt FN-resolutionen. Att skapa ett lyckligare samhälle kräver åtgärder på alla nivåer – inte bara från de politiska ledarna och institutionerna, men även medborgarna. Alla drar nytta av gärningar som sprider glädje. Det bringar olika människor samman, stärker ditt välbefinnande och inspirerar andra till att bli mer positiva och bry sig om.

I sitt meddelande inför den internationella glädjedagen säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: ”Strävan efter lycka ligger i grunden för alla mänskliga företag. Människor runtom i världen har som mål att leva lyckliga och harmoniska liv, fria från rädsla och ha-begär, i harmoni med naturen.”

Att den internationella glädjedagen infaller just den 20:e mars är ingen slump. Den 20:e mars är det vintersolstånd, dagen då ett universellt fenomen inträffar varje år. Solen är på samma plan som jordens ekvator, dag och natt är lika långa, vilket skapar en balans och  bidrar till att sprida budskapet om stabilitet och fred.

”Låt oss på denna första internationella glädjedag stärka vårt engagemang för en inklusiv och hållbar mänsklig utveckling och förnya vårt löfte att hjälpa och bistå andra. Då vi bidrar till det gemensamma bästa, blir vi själva samtidigt berikade. Empati föder lycka och hjälper oss bygga den framtid vi vill ha”, sade Ban Ki-moon.