A-Ö Webbindex

FN-experter för nordiska regeringar: ta hem kvinnor och barn från syriska läger

I ett officiellt brev till regeringar uppmanar FN-experter Danmark, Finland, Norge och Sverige och 53 andra länder att ta hem kvinnor och barn hem från Al Hol och Roj-lägren i nordöstra Syrien. Experterna är djupt oroade över säkerheten och den humanitära situationen i området.

Under ledning av FN:s särskilda rapportör för främjande och skydd av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism, Fionnuala Ní Aoláin, uttrycker experter djup oro över säkerheten och den humanitära situationen i Al Hol- och Roj-lägren, som har försämrats sedan början av året.

Lägren fungerar för närvarande som hem för 64 000 personer – främst kvinnor och barn – av vilka 9 462 har en annan nationalitet än syrisk eller irakisk. Det finns danskar, finländare, norrmän och svenskar i lägren.

”Stater har det primära ansvaret att agera effektivt och i rätt tid för att säkerställa individer som befinner sig i utsatta situationer, särskilt kvinnor och barn, som är utanför sitt hemland och där de står inför allvarliga hot om grundläggande kränkningar av mänskliga rättigheter, övergrepp, kränkningar och våld. Staternas handlingar och frånvaro på samma sätt kan påverka dessa människors mänskliga rättigheter, påminde experterna de berörda regeringarna.

Barn står utanför ett tält som fungerar som en tillfällig skola i Ar-Raqqa, Syrien.
Barn står utanför ett tält som fungerar som en tillfällig skola i Ar-Raqqa, Syrien. UNICEF/Bakr Alkasem

Det är i kölvattnet av FN-rapporter som dokumenterar att sedan början av året har det förekommit ökat våld och osäkerhet i lägren, uppmanar FN-experter nu kraftigt de regeringar som har medborgare i lägren att vidta åtgärder och hämta dem hem.

”Tusentals människor som hålls kvar i lägren utsätts för våld, exploatering, missbruk. De berövas de grundläggande nödvändigheterna och behandlas på ett sådant ont, omänskligt och förnedrande sätt att det liknar tortyr och strider mot internationell rätt. Ett okänt antal människor har redan dött i lägren, betonade experterna.

De påminde också regeringar om att repatrieringsprocesser bör genomföras i enlighet med tillämplig internationell lagstiftning och med respekt för mänskliga rättigheter. Stater måste avstå från alla åtgärder som ytterligare kan kränka medborgarnas mänskliga rättigheter. Hemundervisning bör åtföljas av program för återintegrering i samhället och adekvat socialt, psykologiskt och pedagogiskt stöd. Dessutom bör kvinnor och flickor erbjudas stöd för att hantera könsspecifikt trauma.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19