FN når områden i Syrien otillgängliga sedan 2012

Flyktingfamilj i Libanon, Bekaa. Photo: UNHCR/A. McConnell

Flyktingfamilj i Libanon, Bekaa. Photo: UNHCR/A. McConnell

19.7.2014 – Under en gemensam insats har FN-organisationer i veckan nått fram till befolkningen i Mouadamiyah al-Sham nära Damaskus. Ett viktigt och välkommet genombrott när det gäller tillträdet för humanitär hjälp i Syrien – senast UNICEF kunde nå barnen i staden var 2012.

Staden med en befolkning på 20 000 har varit under belägring sedan augusti förra året. Människorna lever under mycket svåra förhållanden, och det har rapporterats om fall där personer dött av svält. UNICEF uppskattar att 9 200 barn är i akut behov av medicinsk hjälp samt närings- och hygienprodukter.

Barnen har inte kunnat gå i skolan under de senaste två åren, och många föräldrar uttryckte oro över att barnen inte vaccinerats ordentligt. Brist på bränsle har också gjort det svårt att upprätthålla kylkedjan för vaccin.

Tack vare att parter i konflikten visat samarbetsvillighet har UNICEF nu lyckats leverera livsviktigt material till barnen och deras familjer, bland annat 500 säckar med spannmål, 500 paket för nyfödda och 40 000 tvålar. Två mobila kliniker från Syriska Röda Halvmånen tilläts följa med konvojen och hittills har omkring 800 personer, varav flera hundra barn, fått medicinsk behandling.

Syriska Röda Halvmånen och hälsoministeriet tillhandahöll 1 000 doser poliovaccin, och lika många doser mässlingsvaccin. Detta är extremt viktigt då polio åter finns i Syrien och Mouadamiyah inte nåtts med tillräckligt många doser. En vaccinationskampanj mot polio har redan startat för att se till att barnen får det skydd de behöver.