UNICEF: Trots enormt motstånd lever miljontals flickor i risk för könsstympning

02-06-2013cuttingfemales

02-06-2013cuttingfemales

23 juli 2013- Trots att en majoritet av befolkningen i länder där könsstympning är utspridd motsätter sig denna skadande praxis, lever fortfarande 30 miljoner flickor i risk för stympning inom de följande 10 åren, säger UNICEF:s nya rapport.

Rapporten studerade 29 länder i Afrika och Mellanöstern där kvinnlig könsstympning fortlever och fann att trots att stöd för praxisen minskat lever flickor fortfarande i fara. Idag lever 125 miljoner könsstympade flickor och kvinnor. Könsstympning innebär bland annat att de yttre könsorganen skärs eller klipps bort delvis eller helt på flickor. Könsstympning, som är en kränkning mot flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, har inga hälsofördelar, orsakar svår smärta och har flera omedelbara och långvariga negativa effekter.

”Könsstympning är en kränkning av flickors rättighet till hälsa, välmående och självbestämmanderätt”, sade UNICEF:s vice verkställande direktör, Geeta Rao Gupta. ”Rapporten visar tydligt att endast lagstiftning inte löser problemet. Utmaningen är nu att låta flickor, kvinnor, pojkar och män tala fritt och förkunna att de vill överge denna skadliga praxis.”

Rapporten förespråkar noggrannare offentlig granskning och utmaning av uppfattningen att ”alla andra” godkänner könsstympning. Rapporten framhäver även betydelsen av utbildning för att stöda social förändring. Studien visar att ju högre utbildade mödrar, desto mindre risk för deras döttrar att utsättas för könsstympning samt att flickor i skolan kan komma i kontakt med andra som motsätter sig praxisen. Studien visar att en majoritet av flickor och kvinnor är emot könsstympning men även att en signifikant andel män motsätter sig stympning. I tre länder, Chad, Guinea och Sierra Leone, är fler män än kvinnor emot könsstympning.

Sedan år 2008 har 10 000 samhällen, från 15 länder, representerandes cirka 8 miljoner människor, avstått från praxisen. Dessutom har 1775 samhällen i Afrika ifjol offentligt bundit sig till att avstå från könsstympning.