Krig fördrev 5,5 miljoner under första halvan av 2014

Somaliska flyktingar söker ofta skydd i Etopien. Foto: FN / Flickr

Somaliska flyktingar söker ofta skydd i Etopien. Foto: FN / Flickr

7.1.2015 – 5,5 miljoner människor har fördrivits från sina hem på grund av krig i Mellanöstern, Afrika och andra orter under de första sex månaderna av 2014. Från och med mitten av 2014 fick 46,3 miljoner människor hjälp av FN:s flyktingorgan UNHCR – 3,4 miljoner mer än under 2013, och ett dystert rekord.

UNHCR:s nya rapport ”Mid-Year Trends 2014” visar att 1,4 miljoner av de 5,5 nyligen fördrivna flytt över internationella gränser och därmed blivit flyktingar, medan resten stannat inom hemlandet och klassas som internt fördrivna.

Syrierna blir för första gången den största flyktinggruppen under UNHCR:s mandat (palestinierna i Mellanöstern faller under UNRWA:s mandat, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar) framom afghanerna som varit den största gruppen i över tre årtionden. De syriska flyktingarna, idag mer än 3 miljoner, utgör nu 23 % av alla de flyktingar UNHCR bistår runtom i världen.

4398252249 c5bb7cf4ea mTrots att de afghanska flyktingarna nu befinner sig som tvåa förblir afghanerna den mest  långdragna (minst fem år) flyktinggruppen under UNHCR:s vård. Efter Syrien och Afghanistan är de största ursprungsländerna för flyktingar Somalia (1,1 miljoner), Sudan (670 000), Sydsudan (509 000), DR Kongo (493 000), Myanmar (480 000) och Irak (426 000).

Av de länder som tagit emot flyktingar är Pakistan det största mottagarlandet i absoluta termer, och landet står värd för 1,6 miljoner afghanska flyktingar. Andra länder med stora flyktingpopulationer är Libanon (1,1 miljon), Iran (982 000), Turkiet (824 000), Jordanien (737 000), Etiopien (558 000) och Tchad (455 000).

Genom att jämföra antalet flyktingar med ett lands befolkning eller ekonomi, lägger UNHCR:s nya rapport värdlandets bidrag i rätt kontext: jämfört med ländernas storlek är det Libanon och Jordanien som inhyst mest flyktingar, men jämfört med deras ekonomier är det Etiopien och Pakistan som bär den största bördan.

Totalt var antalet flyktingar under UNHCR:s mandat 13 miljoner under mitten av 2014, vilket är det största antalet sedan 1996. Det totala antalet internt fördrivna bistådda av UNHCR nådde ett nytt rekordantal: 26 miljoner. Men eftersom UNHCR endast bistår internt fördrivna i länder vars regeringar bett om hjälp, inkluderar dessa 26 miljoner inte det reella antalet internt fördrivna runtom i världen.

”Under 2014 har vi sett människor beroende av hjälp nå aldrig tidigare skådade antal. Så länge som det internationella samfundet inte lyckas finna lösningar för de pågående konflikterna och förebygga nya, kommer vi att tvingas handskas med dramatiska humanitära konsekvenser”, sade FN:s högkommissarie för flyktingar, Antonio Guterres.

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Övergivna fraktfartyg markerar ny, hårresande trend i smuggling av migranter
Artikel: FN:s kapacitet pressat till gränsen under 2014
Artikel: Våldscykeln i Israel och Palestina måste bli en fredscykel
Artikel: IOM beklagar nedskärningar i räddningsoperationer – Norden deltar i ny gränsövervakningsoperation
UNRIC:s faktablad om Syrien
UNRIC:s övriga faktablad hittar du här

Artikel: