A-Ö Webbindex

Världsbefolkningsdagen: Jämställdhet leder till framsteg för alla

Världsbefolkningsdagen firas varje år den 11 juli. Årets fokus ligger på jämställdhet under temat Unleashing the power of gender equality: Uplifting the voices of women and girls to unlock our world’s endless opportunities, eller ”Släpp lös kraften i jämställdhet: Gör kvinnors och flickors röster hörda och ge dem tillträde till vår världs oändliga möjligheter”.

Två kvinnor på ett sjukhus
Afghanistans landsbygd har en av de högsta mödradödligheten i världen. Det uppskattas att 638 kvinnor dör per 100 000 levande födda. Foto: UNFPA Afghanistan

Kvinnor och flickor utgör nästan hälften av världens befolkning, ändå marginaliseras de ofta i diskussioner om befolkningsdynamik och deras rättigheter kränks ofta i befolkningspolitiken. Denna systemiska orättvisa nekar kvinnor och flickor tillgång till utbildning, ekonomiska möjligheter och ledarskapspositioner. Det begränsar också deras förmåga att fatta beslut om hälsa, sexualitet och reproduktion, och utsätter dem för våld, skadliga metoder och mödradödlighet som kan förebyggas.

En gravid kvinna i en säng och en person som är sjukvårdspersonal
Barnmorskan Leonor tar hand om en gravid kvinna under förlossningen i São Paulo. En kvinna dör varannan minut på grund av graviditet eller förlossning (och i konfliktsituationer är antalet dödsfall dubbelt så högt). Foto: UNFPA/Tuane Fernandes

För att skapa en mer rättvis, motståndskraftig och hållbar värld finns det ett behov av att prioritera jämställdhet och erkänna den avgörande roll kvinnor och flickor spelar för att hantera demografiska utmaningar, klimatförändringar och konflikter.

”Könsbaserad diskriminering skadar alla – kvinnor, flickor, män och pojkar. Att investera i kvinnor lyfter alla människor, samhällen och länder.” sa generalsekreterare António Guterres i sitt uttalande på världsbefolkningsdagen.

Barnmorskorna Lucie Banionia och Lydie Mawelo hjälper till att leverera framtiden på General Reference Hospital i Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo, ett av världens snabbast växande länder. Foto: UNFPA/Junior Mayindu

Att stärka kvinnor och flickor

Kvinnor och flickor måste ha kontroll över sin egen reproduktiva hälsa och sina rättigheter. Tillgång till omfattande tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive familjeplanering, är avgörande. Det gör det möjligt för kvinnor och flickor att göra välgrundade val om sin egen kropp, planera sina familjer och skydda sitt eget välbefinnande. När kvinnor har kontroll över sina egna reproduktiva liv kan de delta fullt ut i samhället, fullfölja sina ambitioner och bidra till hållbar utveckling.

En grupp barn
Mer än 40 procent av kvinnorna runt om i världen kan inte fatta beslut om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. FN:s befolkningsfond (UNFPA) arbetar tillsammans med andra mot målet om universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Foto: UNFPA Colombia

Världsbefolkningsdagen

Internationella Världsbefolkningsdagen är en årlig påminnelse om att jämställdhet är avgörande för att bygga en rättvis, inkluderande och hållbar värld. Det finns ett behov av att erkänna kvinnors och flickors inneboende värde och potential, samt att säkerställa deras fulla deltagande och rättigheter på alla områden i livet.

Målet med World Population Day är att uppmärksamma befolkningsfrågornas vikt och betydelse. Dagen instiftades av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 1989. Den 15 november 2022 nådde jordens befolkning 8 miljarder, och den förväntas växa till cirka 8,5 miljarder år 2030, 9,7 miljarder år 2050 och 10,9 miljarder år 2100.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19