FN-rapport varnar för människorättsbrott i Xinjiang 

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter anser att kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot uigurerna i Xinjiang-regionen i Kina ”kan innebära att internationella brott begåtts, i synnerhet brott mot mänskligheten.” Högkommissarien för mänskliga rättigheter utfärdade i går en bedömning av människorättsliga problem i den autonoma regionen Xinjiang Uyghur i Kina.

Bedömningen inleddes efter allvarliga anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot uigurer och andra starkt muslimska samhällen som uppmärksammats av FN:s organ för mänskliga rättigheter sedan slutet av 2017, i synnerhet i samband med den kinesiska regeringens politik och åtgärder för att bekämpa terrorism och ”extremism”. Bedömningen är baserad på en noggrann granskning av dokumentation som delgetts organet och dess trovärdighet har bedömts i enlighet med standardmetodik för mänskliga rättigheter.

Rapporten drar slutsatsen att ”allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna har begåtts i Xinjiang i samband med regeringens tillämpning av strategier för bekämpning av terrorism och ”strategisk extremism”. ”Omfattningen av godtyckliga och diskriminerande frihetsberövanden av medlemmar av uiguriska och andra starkt muslimska grupper—kan utgöra internationella brott, i synnerhet brott mot mänskligheten.”

En av många rekommendationer FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ger Kina är att släppa alla individer som godtyckligt berövats sin frihet i Xijang och tillgodose gottgörelse till alla offer för kränkningar av mänskliga rättigheter. Man rekommenderar även Kina att omedelbart se till att alla former av hot mot uigurer och andra övervägande muslimska minoriteter upphör.

Läs mer här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19