FN:s människorättschef: kvinnors rättigheter bör inkluderas i handelsavtal

alt

altEnligt Navi Pillay, FN:s högkomissionär för de mänskliga rättigheterna, bör de mänskliga rättigheterna och kvinnors rättigheter inkluderas i den så kallade Doha-rundan, Världshandelsorganisationens (WTO) internationella handelsförhandlingar.  

”Världen behöver ett balanserat handelsavtal där de hungrigas behov sätts främst. Framsteg kan inte bara mätas i ekonomisk tillväxt och i mängden varor och tjänster som utbyts, utan bör också mätas utgående från den inverkan som handeln har på människor som lever på sidan om den globala marknaden och som inte har någon kontroll över den osynliga hand som formar deras utkomst, ” skriver Pillay i en debattartikel som i dagarna publiceras i flera tidningar med anledning av WTO:s årliga öppna forum som ordnas i Genève 15-17 september.

Pillay skriver i sin artikel att industriländerna måste avlägsna exportstöd som hämmar handelsutvecklingen, speciellt med tanke på att utvecklingsländerna saknar möjligheten att erbjuda sina jordbrukare ett liknande skydd.

”Det står klart, att ett reglerat internationellt handelssystem måste rätta dessa orättvisor och stärka kvinnors ställning med hjälp av åtgärder som tar de mänskliga rättigheterna och könsaspekten i beaktande. Handelssystemet måste åtminstone se till att människors rätt till mat inte hindras på grund av att produktionen exporteras. Rätt till mat är en mänsklig rättighet”, konstaterar Pillay.