Sida ger 90 miljoner i covid-stöd till lantbrukare som lever i fattigdom

Sida har beslutat att fattiga lantbrukare som bland annat drabbats ekonomiskt av covid-pandemin ska ges 90 miljoner kronor via FN-organisationen IFAD i ett flerårigt stöd. Människor som lever i fattigdom på landsbygden har drabbats av covid-19 genom att lokala livsmedelsmarknader har försämrats och att migranter skickar hem mindre summor pengar. Totalt har Sida beslutat 86 insatser på drygt 1,3 miljarder kronor 2020–2022 för att motverka covid-19 och dess effekter.

Alla insatser som Sida stödjer har analyserats utifrån hur covid-19 påverkar planerade aktiviteter, och om insatserna kan bidra i arbetet mot pandemin. En stor del av insatserna har anpassats för att kunna möta de nya utmaningarna. Sida har också beslutat om många stöd – både inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet.

I dagarna har Sida och FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD skrivit under två samarbetsavtal om totalt 90 miljoner kronor:

Rural Poor Stimulus Facility, som stödjer livsmedelsmarknader och tjänster för människor som lever i fattigdom på landsbygden, får totalt 50 miljoner fram till 2021
Financing Facility for Remittances, som hjälper fattiga personer på landsbygden att bättre utnyttja de pengar som skickas hem från migranter, får tio miljoner kronor per år fram till 2023, totalt 40 miljoner under fyra år.

– Sida arbetar både för att minska spridning av covid-19 och att mildra pandemins effekter i låg- och medelinkomstländer. Covidpandemin är ett globalt hot mot människors hälsa och kommer att påverka länders utveckling och människors levnadsstandard under lång tid framöver, säger generaldirektör Carin Jämtin.

Totalt har Sverige via Sida bidragit med drygt 1,3 miljarder kronor i planerade utbetalningar under 2020–2022 i 86 insatser mot covid-19. Ungefär hälften går direkt till att motverka spridningen av pandemin, och ungefär hälften att lindra effekterna. Nästan 290 insatser har ändrats med anledning av pandemin.

– Vårt stöd till FN:s jordbruksutvecklingsfond på 50 miljoner på två år kan snabbt och effektivt mildra några av de marknadsrelaterade konsekvenserna som covid-19-pandemin får för människor som lever i fattigdom på landsbygden. För människor där marginalerna ofta är små innebär denna kris kraftigt utökade risker vad gäller livsmedelsotrygghet och inkomstbortfall, säger generaldirektör Carin Jämtin.

– Betydelsen av remitteringar, pengar som migranter skickar hem, har successivt ökat i betydelse. Pengarna går i hög utsträckning till människor som lever i fattigdom på landsbygden. Nu under pandemin har summorna minskat och då blir de än viktigare hantera pengaflödet mer effektivt så remitteringarna bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling. För detta stödjer vi IFAD med årligen tio miljoner under fyra år.

FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD arbetar med att utrota fattigdom och hunger genom att investera i den rurala befolkning som lever i extrem fattigdom med hjälp av finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsprojekt inom landsbygd och jordbruk.

Sidas arbete mot covid-19

86 insatser mot covid-19 har tillkommit och 287 insatser har ändrats med anledning av pandemin
236 Sida-stödda insatser lindrar effekterna av pandemin, medan drygt 159 insatser bidrar till att motverka spridningen av covid-19.
1,32 miljarder kronor har Sverige via Sida bidragit med i 86 insatser mot covid-19 som tillkommit sedan i våras. Ungefär hälften går direkt till att motverka spridningen av pandemin, och ungefär hälften att lindra effekterna. Utbetalningarna är planerade fram till 2022.

Sida delredovisade den 31 juli till regeringen corona-pandemins konsekvenser för biståndet. Slutredovisningen ska lämnas in den 15 oktober. Sida fortsätter stödja arbetet mot pandemin i fattiga länder och fler beslut väntas.

Källa SIDA: https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/Medieservice-och-presskontakt/pressmeddelanden/2020/sida-ger-90-miljoner-i-covid-stod-till-lantbrukare-som-lever-i-fattigdom/

Övriga länkar:

Här finns IFAD:s pressmeddelande

Mer info om Rural Poor Stimulus Facility

Mer om Financing Facility for Remittances

COVID-19: Risken för svält har fördubblats

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19