FN:s nya miljörapport: Utmaningarna är enorma

FN:s miljöprogram UNEP lanserade idag en omfattande rapport som tar en grundlig titt på hur vår planet mår.  Global Environment Outlook, GEO-4,  bedömer klimatet, atmosfären, landmassor, vatten och biodiversitet och beskriver vilka förändringar som skett under de två senaste årtiondena. Den nya rapporten utkommer 20 år efter att Brundtland- kommissionen lanserade rapporten "Vår gemensamma framtid" som fick stor betydelse för miljöarbetet. 

"Rapporten kommer med dåliga nyheter igen”, konserterade UNEP:s chef i Bryssel, Sylvie Motard. ”Vår miljö fortsätter förstöras och utmaningarna är enorma."

Men rapporten fokuserar inte bara på problemen och utmaningarna, utan tanken är att den skall hitta lösningar och lyfta fram framgångsrika exempel där insatser för miljön har lyckats vända negativa trender.

”Det finns hopp och vi ser förbättringar på områden där man vidtagit hållbara lösningar” sade Marcus Lee, en av författarna till rapporten. Han påpekar att omkring 12 procent av jordytan idag är skyddade områden.

Författarna betonar att man med rapporten inte önskar teckna en dyster, skrämmande bild, utan att den skall uppfattats som en uppmaning till omedelbara åtgärder.

Läs rapporten här.