Generalförsamlingen utsåg ny dag för bemannade rymdfärder

På initiativ från Ryssland, har FN:s generalförsamling utsett den 12 april till den internationella dagen för bemannade rymdfärder. Dagen markerar att  det är  femtio år sedan Jurij Gagarin blev den första människan i rymden.

Dagen skall understryka hur viktiga rymdforskningen och rymdteknologin har varit för att nå en hållbar utveckling och för människors och staters välmående. Rymsfärder har inneburit framsteg inom områden som jordbruk, biologi, fysik och telekommunikation.

I sitt tal under generalförsamlingens session förra fredagen, konstaterande generalförsamlingens ordförande Joseph Deiss, att den första bemannade rymdfärden utgjorde ett väsentligt steg i utvecklingen av teknologin. Han poängterade att det internationella samfundet bör säkra att rymden utforskas och används för fredliga ändamål.

Läs mera om resolutionen här.