På lördagen uppmärksammas världens ursprungsfolk

FN:s permanenta forum för frågor gällande ursprungsfolken, UNPFII, uppskattar att det finns omkring 370 miljoner ursprungsfolk i över 70 olika länder. Den internationella dagen uppmärksammas årligen den 9 augusti till minne av att FN:s arbetsgrupp för frågor gällande ursprungsfolk samlades för första gången denna dag år 1982 i Geneve. Temat för årets internationella dag för världens ursprungsfolk är försoning

På webbplatsen för årets internationella dag finns information, fakta och budskap från bland andra FN:s Generalsekreterare och UNPFII:s ordförande samlade.


Läs mera här