Skanska renoverar FN:s högkvarter i New York

Svenska byggföretaget Skanska har fått i uppdrag att renovera och uppgradera FN:s högkvarter i New York.  Den aktuella ombyggnaden och renoveringen är den största investeringen i FN:s historia och ordervärdet ligger på 6,9 miljarder kronor.

Projektet omfattar en total ombyggnad och renovering av FN:s högkvarter, som omfattar sex byggnader med en total golvyta om 242.000 kvadratmeter.

Arbetena är planerade att inledas under 2007 och kommer att fortgå i etapper till och med 2014. FN kommer att fortsätta sin ordinarie verksamhet under hela byggtiden. En av de första etapperna kommer att omfatta uppförandet av en temporär byggnad för att hysa generalförsamlingen under ombyggnaden.

"Det är ett enormt projekt som kommer att påverka alla oss som arbetar i byggnaden i flera år framöver," konstaterade Alica Barcena Ibarra,  undergeneralsekreterare för ledning och administration.

Skanska och FN kommer att arbeta tillsammans med för att se till att arbetena når FN:s mål om miljövänlighet i projektet.

”Avtalet är ett viktigt steg för att göra FN:s högkvarter till en säkrare, hälsosammare och energisnålare arbetsplats för alla som arbetar här, ” sade Alica Barcena Ibarra.