FAO: Jordbrukarna kan bidra till att minska de globala utsläppen

Rapport tar upp lösningar som både kan ge minskade utsläpp och säkra tillgången till mat brist

Problemen med bristande tillgång till mat för en växande befolkning och de tilltagande klimatförändringar skulle båda kunna lösas genom satsningar inom jordbruket, säger FAO i en färsk rapport.

Jordbruket påverkas negativt av klimatförändringen men står även för 14 procent av de globala växthusgasutsläppen. Om förändringar i markanvändning, så som avskogning till följd av jordbruksexpansion, och indirekta utsläpp från jordbruket tas i beaktande, blir andelen utsläpp från jordbrukssektorn betydligt högre.

FAO menar att genom utsläppsminskningar kan jordbruket utgöra en viktig del i kampen mot den globala klimatförändringen. I de fattigare länderna kan en minskning på så mycket som 70 procent av de totala utsläppen genomföras.

Enligt Alexander Müller, undergeneraldirektör och chef för FAO:s avdelning för naturresurser och miljöfrågor, kan även tillgången till mat stärkas genom en rad olika strategier för utsläppsminskning. Utmaningen är att hitta de lösningar som både kan bidra till minskade utsläpp och tryggad tillgång till mat.

Rapporten, Food Security and Agricultural Mitigation in Developing Countries: Options for Capturing Synergies, som behandlar jordbrukets roll i dessa frågor, lanserades under FN:s klimatförhandlingar i Barcelona.

Läs mer på FAO Norden:

Pressmeddelandet på engelska