Generalsekreteraren prisar internationellt ozonsamarbete

Kampen för att återställa jordens skyddande ozonlager är “ett exempel på framgångsrikt internationellt samarbete,” sade FN:s generalsekreterare Ban-Ki-moon på den internationella dagen för att bevara ozonlagret, den 16 september.

Utsläpp av ämnen som bryter ner ozonlagret har minskat drastiskt under de senaste 20 åren, både i rika och fattiga länderna. Då Montreal Protokollet undertecknades år 1987, med mål att minska utsläppen av ozonförstörande kemikalier, släpptes omkring 2 miljoner ton av dessa ämnen ut i atmosfären årligen. Idag har de industrialiserade länderna lyckats dra mer på utsläppen så gott som helt och utvecklingsländerna har minskat sina utsläpp med över 80 procent.

Generalsekreteraren konstaterade att detta har flera goda följder eftersom flera av kemikalierna bidrar till den globala uppvärmningen. ”Reduceringen av dessa utsläpp stöder kampen mot klimatförändringarna.”

Läs hela generalsekreterarens meddelande här.