”Låt oss inte låtsas att Europas respons fungerar”

Flicka vid registreringscenter på Kos. Foto Internationella Röda Korset. 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

25.8.2015 – ”Stängsel, tårgas och andra former av våld mot migranter och asylsökanden, internering, hotelser eller spridning av hat kommer inte att stoppa migranter från att försöka ta sig till Europa.”

06 22 2012francoiscrepeauFN:s specialrapportör för migranters mänskliga rättigheter, François Crépeau, uppmanade idag EU att etablera en koherent, omfattande migrationspolitik baserad på mänskliga rättigheter, med mobilitet i centrum. ”Det är det enda sättet på vilket EU kan återfå kontrollen över sina gränser, och samtidigt effektivt bekämpa smugglingsnätverk”, sade han.

”Låt oss inte låtsas att vad EU och dess medlemsstater gör för närvarande, fungerar. Migration är kvar för att stanna”, betonade Crépeau.

“Territoriell suveränitet handlar om att kontrollera gränser – att veta vem som kommer in i landet och vem som lämnar det. Det har aldrig handlat om att stänga gränser för migration. Demokratiska gränser är av naturen porösa, och att erbjuda migranter och asylsökanden lagliga och trygga vägar kommer att erbjuda just denna möjlighet till kontroll”, sade Crépeau.

Migranter i Calais 2Att återta kontrollen över EU:s yttre gränser skulle, enligt experten, betyda att européer kräver att regeringar ger migranter och asylsökanden lagliga vägar in i Europa. ”Smartvisum” med ökat antal inträde till EU-området kunde vara en lösning för att erbjuda en människor chansen att söka jobb inom EU – och om de inte hittar något, återvända hem utan rädslan över att kanske aldrig kunna komma tillbaka, vilket idag är en faktor som gör att människor stannar kvar trots att ett visum löpt ut. Dessa smartvisum skulle även medföra en bättre reglerad och kontrollerad officiell arbetsmarknad, enligt Crépeau.

Däremot varnar Crépeau för att sanktioner samtidigt behövs gentemot arbetsgivare som utnyttjar migranter på den svarta arbetsmarknaden (t.ex. inom byggnadsindustrin, jordbruket eller vården). ”Sanktioner skulle minska på den ”pull factor” den svarta arbetsmarknaden idag utgör, och minska på marknaden för rekryterare, smugglare och utnyttjande arbetsgivare.”

”Dessutom finns det ett akut behov för Europa att skapa, tillsammans med det globala Nord, ett massivt vidarebosättningsprogram för flyktingar från Syrien och Eritrea”, konstaterar Crépeau, ”och erbjuda skydd för upp till 1,5 eller 2 miljoner under de kommande fem åren.”

”Att tala om ”flöden”, ”svärmar” eller ”marodörer” är ett oraffinerat sätt att avfärda asylsökandens eller migranters legitima mänskliga rättigheter genom att skapa sinnebilder som länkar dem till giftigt avfall eller naturkatastrofer”, noterade Crépeau vidare. ”Vi talar om män, kvinnor, barn och till och med spädbarn, som har genomgått traumatiska upplevelser. De är människor precis som du och jag, och ingen kan sätta sig på sina höga hästar och förkunna att den aldrig skulle fatta liknande beslut om man skulle befinna sig i samma situation.”