Generalsekreterarens budskap på FN:s befolkningsdag

11 juli 2008

För fyrtio år sedan enades världens ledare om att alla människor har en grundläggande rättighet att fritt och ansvarsfullt själva bestämma om antalet barn och tidpunkten för dem. Millennemål nummer fem, att minska mödradödligheten, understyrker denna rättighet men är det mål där minst framsteg har skett. Låt oss på FN:s befolkningsdag fokusera på vikten av familjeplanering om vi skall lyckas nå Milleniemålen.

Antalet kvinnor som dör under förlossningar är fortfarande den mest tydliga indikatorn på skillnaderna mellan de fattiga och de rika både inom länder och mellan olika länder. Vi vet vad som behöver göras för att kvinnor skall ha tillgång till en grundläggande hälsovård under hela sitt liv, men framförallt under graviditet och förlossning. Tre primära åtgärder är nödvändiga för att minska mödradödligheten: utbildad personal vid förlossningar, utrymmen där man genomföra akuta förlossningar och andra ingrepp samt familjeplanering.

Familjeplanering är en grundläggande del av den reproduktiva hälsan eftersom det ger en möjlighet att planera graviditeter. Forskning har visat att familjeplanering har omedelbara fördelar för mödrarnas och deras barns liv och hälsa. Genom att ge människor tillgång till familjeplanering kunde mödradödligheten minskas med en tredjedel och barnadödligheten med hela 20 procent.

Trots detta är det många som inte har tillgång till familjeplanering, framförallt de människor som har det svårast att få den information och de tjänster som de behöver för att planera sina familjer, det innebär de fattiga, de unga och de marginaliserade. Och behovet kommer bara att öka, då över en miljard människor i ålderns 15-24 nu når en reproduktiv ålder.

Jag uppmanar regeringarna att leva upp till de löften som de gav på den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo. På konferensen enades staterna om att alla par och individer har en grundläggande mänsklig rättighet att inte bara själva bestämma om antalet barn och tidpunkten för dem, men även en rätt till information och utbildning så att de kan ta dessa beslut.

Låt oss samtidigt som vi intensifierar vårt arbete för att nå millenniemålen, vidta åtgärder för att minska mödradödligheten och för att ge alla tillgång till reproduktiv hälsa innan år 2015. Låt oss använda mer tid och mer resurser för att förbättra livet och hälsan för alla människor.

Ban Ki-moon
FN:s generalsekreterare