UNODC: Den globala barnhandeln ökar

child labour2

child labour2

13.12.2012 – Den globala rapporten över människohandel 2012 publicerades igår i Wien av FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC. Rapporten visar att 27 % av alla offer för människohandel, som officiellt kartlagdes mellan 2007 och 2010, är barn. Detta innebär en ökning på sju procent från perioden 2003-2006.

Oroande är också det ökade antalet av flickor, som nu utgör två tredjedelar av alla offer. Flickorna står för 15 till 20 % av det totala antalet offer för människohandel som kunnat påvisas, medan pojkar utgör omkring 10 %. Rapporten baserar sig på officiell data från 132 länder.

Majoriteten av offren är kvinnor, 55-60 % globalt. Emellertid har den totala proportionen av kvinnor och flickor ökat till 75 % medan män står för 14 % av det totala antalet. Siffrorna är dock inte uniforma eftersom ungefär var fjärde offer som upptäcks är av manligt kön.

Yury Fedotov, chef för UNODC, erkänner att det finns luckor i såväl kännedomen om denna brottsform som i behovet för täckande data om såväl förövare, offer och handelsrutter och –mönster. Antalet offer beräknas för nuvarande i miljoner.

Mellan 2007 till 2010 kunde offer från 136 olika länder påvisas i 118 länder. Under denna period identifierades även 460 olika rutter. Ungefär hälften av all människohandel ägde rum inom samma region, och 27 % inom nationella gränser. Undantaget utgörs av mellanöstern, där majoriteten av offren kommer från östra och södra Asien.

Offer från Ostasien har påvisats i mer än 60 länder, vilket för den den mest geografiskt utspridda gruppen i världen.

Det finns märkbara skillnader i de påvisade formerna av exploatering. I Afrika och Asien rör det sig till största delen om människohandel för tvångsarbete, medan sexuell exploatering är vanligare i Europa och i Amerika. Dessutom kunde människohandel för organtransplantering påvisas i 16 länder runtom i världen.

Rapporten slår larm gällande straffbarheten – 16 % av de länder som bidragit till rapporten hade inte registrerat en enda dom för människohandel mellan åren 2007–2010. De goda nyheterna är att 154 länder har ratificerat FN:s människohandelsprotokoll som UNODC övervakar. Stora framsteg har gjorts inom lagstiftning, och 83 % av länderna har nu lagar som, i enlighet med protokollet, kriminaliserar människohandeln.