WFP: Hungern i Sydsudan på rekordhög nivå

597983Bentiu IDP

597983Bentiu IDP

28.5.2015 – FN: s livsmedelsprogram (WFP) varnar för att Sydsudan nu står inför den värsta nivån av matosäkerhet under det unga landets historia på grund av en kombination av konflikter, höga livsmedelspriser och en förvärrad ekonomisk kris.

Den senaste analysen av matsäkerhetssituationen (Integrated Food Security Phase Classification, IPC), som släpptes idag, bekräftade att den ihållande konflikten och starten av den magra säsongen har intensifierat den oroväckande hungernivån – både i de konfliktdrabbade områdena och i andra delar av landet.

”Miljontals människor i Sydsudan är fångade av en fruktansvärd blandning av brutala konflikter, stigande hunger och en allt djupare ekonomisk kris”, säger Joyce Luma, WFP: s representant och landschef i Sydsudan. ”Ett chockerande stort antal människor svälter. Denna analys är en skrämmande påminnelse om att världen inte får glömma bort Sydsudan.”

Enligt resultaten i IPCs analys är cirka 4,6 miljoner människor, eller 40 procent av Sydsudans uppskattade befolkning, på randen till att drabbas av akut hunger under de kommande tre månaderna vilket kräver snabb matassistans och akuta hjälpinsatser.

WFP är bekymrat över att försämrade ekonomiska förhållanden snabbt skulle kunna göra situationen ännu värre. WFP befarar också att det råder brist på finansiering och begränsat humanitärt tillträde vilket hindrar hjälporganisationers förmåga att bemöta Sydsudans eskalerande behov.

Förstörda odlingsmarker

De värsta villkoren är i de tre konfliktdrabbade områdena Jonglei, Upper Nile och Unity, där striderna fortsätter att tvinga ett stort antal människor att fly till mycket avlägsna områden. Konflikten hindrar människor från att odla mat och förstör odlingsmarkerna. Oroligheterna mellan de olika parterna i konflikten begränsar också de humanitära organisationernas möjlighet att nå de behövande.

Den osäkra livsmedelsförsörjningen har förvärrats även i stater som inte direkt berörs av konflikten, såsom Warrap och norra Bahr el Ghazal, där de höga livsmedelspriserna, stigande inflation, värdeminskning av den lokala valutan och minskad köpkraft driver många familjer närmare gränsen till svält.

foto 4 0”Behoven är överväldigande i en tid då resurserna är få. Vi behöver betydligt mycket mer pengar, inte bara för att fortsätta vårt nuvarande stöd utan också för att öka insatserna för att kunna stödja fler människor allt eftersom situationen förvärras ”, säger Luma. ”Vi måste nu göra prioriteringar och fokusera vår hjälp på de mest kritiska behoven. Utan ytterligare resurser kommer dessa beslut bara att bli svårare och svårare, och fler människor kan behöva gå utan hjälp.”

WFP har för närvarande ett finansieringsunderskott på 1,9 miljarder SEK för mat- och näringsstöd och ser över sina krav för att hjälpa det växande antalet människor som drabbas av konflikten.

WFP använder alla medel som finns tillgängliga – inklusive airdrops, flodbåtar, matdistribution och matkuponger – för att nå svältande människor i konfliktområden med livsavgörande mat och näring. WFP stödjer utsatta familjer i andra delar av Sydsudan med program för att förbättra livsmedelsförsörjningen, inklusive skolmåltider och utvecklings initiativ.

IPCs analys genomfördes av en grupp specialister fokuserade på matsäkerhet och humanitära bedömningar från ett antal olika bistånds- och utvecklingsorgan, tillsammans med tekniska experter från den Sydsudanesiska regeringen. Enligt analysen går det inte att förutse svält någonstans i Sydsudan under de kommande tre månaderna, men det kommer att bli en allvarlig risk i vissa områden senare i år såvida inte tillräckligt humanitärt bistånd kan levereras.

Källa: WFP