Hur du kan prata med barn om coronaviruset

Lugna, öppna frågor till barnen och lyssna på vad de har att säga. FOTO: UNICEF

Med tanke på att människor nu måste hålla sig hemma och den enorma mängden av information som publiceras varje dag, är det inte konstigt att många barn blir oroliga. Även om de kanske tycker att det är svårt att förstå de bilder som visas på TV eller på internet, föreslår UNICEF om att många barn ”är särskilt sårbara för känslor som ängslan, stress och sorg”.

UNICEF erbjuder tips på hur föräldrar kan prata med barn på ett meningsfullt sätt om detta överväldigande tema.

Öppna frågor

UNICEF föreslår att man ska ge barnen möjligheten till att prata om temat genom att ställa öppna frågor och därigenom få större förståelse för hur mycket av situationen som barnet får med sig.

– Om de är väldigt små och inte vet något om virusutbrottet redan, behöver ni kanske inte att ta upp temat – bara påminna dem om hur viktigt det är med god handhygien utan att skrämma de onödigt mycket, menar UNICEF.

– Att rita, skriva historier och andra aktiviteter kan hjälpa att få igång ett samtal, föreslår organisationen och tillägger att barnens bekymmer inte ska förminskas eller avfärdas. Passa på att bekräfta deras känslor och försäkra dem om att känna rädsla är helt naturligt.

Barn blir nervösa, och speciellt när vuxna blir det. FOTO: UNICEF/UNI304655/Cui

Barnvänlig ärlighet

Barn har rätt till att få tillgång till sann information om vad som pågår, men vuxna har också ett ansvar för att skydda barn från stress.

– Använd åldersvänligt språk, se deras reaktioner, och var uppmärksam på i vilken grad som de känner rädsla, menar UNICEF.

Om du inte kan svara på frågorna är det bättre att besöka sidor som UNICEF:s och WHO:s hemsidor hellre än att gå och leta på egen hand.

Lär barnen om skydd

Ett av de bästa sätten att skydda barnen från COVID-19 och andra sjukdomar är ganska enkelt genom att uppmuntra till att regelbundet tvätta händerna. Man behöver inte prata på ett sätt som gör barnen rädda. Istället kan man använda musik och sång, som till exempel den här dansen:

Det är viktigt att visa barnen hur de ska hosta och nysa i armvecket, och be de säga ifrån om de tror att de har feber eller känner svårigheter med att andas.

Lugna ner barnen

När barnen ser upprörande TV-inslag eller liknande innehåll på internet, kan de tro att de är i omedelbar fara. För att hjälpa de tackla sådan rädsla bör föräldrarna och andra leka och slappna av med dem.

– Att upprätthålla rutiner och tidsplaner så mycket som möjligt, speciellt innan de går och lägger sig, eller hjälpa dem med att skapa nya rutiner, menar UNICEF.

Om det uppstår ett utbrott av coronasmitta i barnens närområde, säg till barnen att det är liten sannolikhet att de kommer bli sjuka, och försäkra dem om att det är många vuxna som jobbar hårt för att hålla deras familj trygg.

Om barnen skulle bli sjuka, berätta för dem att det är tryggare för dem att hålla sig hemma. Även om det är svårt måste de förhålla sig till regler som har blivit satta för att hålla alla andra trygga.

Motarbeta fördomar

Det är viktigt att försäkra sig om att barnen varken upplever eller bidrar själv till coronarelaterad mobbing.

Förklara att sjukdomen inte har något att göra med hur folk ser ut, var de kommer från, eller vilket språk de pratar. Be dem att säga ifrån till en vuxen om de hör att någon blir utsatt för mobbing.

Eftersom barnen bör lära om människor som hjälper varandra, tipsar UNICEF föräldrar och andra att dela historier om hälsoarbete, forskare och unga människor som hjälper till med att stoppa utbrottet.

– Det kan vara en stor tröst att veta att snälla människor jobbar för att göra situationen bättre, säger organisationen.

Ta hand om dig själv

Barn märker hur vuxna reagerar på nyheter, så ta hand om dig själv och uppträd lugnt framför barnen. Det kommer hjälpa dem att tackla situationen.

– Sätt av tid till att göra något som ni trivs med, understryker UNICEF vikten av.

Att tvätta händerna är det viktigaste rådet mot coronasmitta. FOTO: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh

Nära, bra samtal

Det är viktigt att se till att barnen efter ett samtal om temat inte lämnas med en känsla av stress och rädsla. Därför bör föräldrarna och andra vara uppmärksamma på barnens kroppsspråk när ett samtal avslutas och försöka vara uppmärksam på deras stressnivå. Indikatorer på rädsla kan vara en onaturligt hög röst eller onaturligt snabba andetag.

– Påminn barnen på att de kan prata om svåra saker med er när som helst. Påminn dem om att ni älskar dem, att ni lyssnar på dem, och att ni finns där för dem om de känner sig bekymrade.

Mera information om nya coronaviruset, vad föräldrar bör veta (UNICEF)