FN inleder global kamp mot könsstympning

Flera FN organ har gemensamt startat en gemensam kampanj för att utrota kvinnlig könsstympning, en skadlig tradition som tre miljoner flickor riskerar att utsättas för. Kampanjen lanserades av FN:s undergeneralsekreterare Asha-Rose Migiro under det pågående mötet i FN:s kvinnokommission, Commission on the Status of Women, CSW, i New York, som pågår fram tills den 7 mars.

”Om vi kan samarbeta och ge arbetet en hållbar knuff framåt kan vi utrota kvinnlig könsstympning under en generation. Men för att nå detta mål behövs fler resurser, bättre koordination och bättre samarbete”, sade Migiro.

Tio FN-organ kommer att samarbeta med kampanjen, bland andra FN:s befolkningsfond UNFPA, utvecklingsfond UNDP, FN:s barnfond, Unicef, Världshälsoorganisationen WHO, FN:s fond för kvinnor och UNIFEM.

Kvinnlig könsstympning innebär att delar eller hela de yttre könsorganen tas bort. Könsstympade kvinnor får mer problem när de är gravida och när de föder barn. De dör oftare när de föder barn. De måste oftare föda med kejsarsnitt, får mer blödningar och måste ligga på sjukhus längre efter förlossningen.

Omkring 140 miljoner kvinnor har redan tvingats genomgå proceduren, huvudsakligen i Asien, Mellanöstern och i Afrika.

Mera om kampanjen.