Wahlström utsedd till assisterande generalsekreterare för att minska risken för katastrofer

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett Margareta Wahlström till assisterande generalsekreterare, hennes ansvarområde är att minska risken för katastrofer. Samtidigt utsågs Wahlström även till generalsekreterarens särskilda representant för implementeringen av Hyogo-handlingsplanen, FN:s strategi för att förebygga och begränsa naturkatastrofer.

Posten finansieras på frivillig väg och har tillsatts för att intensifiera arbetet och det internationella samarbetet för att begränsa naturkatastrofer. I takt med ökade klimatförändringar har både antalet, effekterna och frekvensen av naturkatastrofer intensifierats världen över

Margareta Wahlström har lång erfarenhet av FN-systemet och humanitära frågor. Hon har bland annat arbetat som biträdande chef för FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA) med titeln assisterande generalsekreterare. Hon har även arbetat som generalsekreterarens biträdande särskilda representant inom FN:s mission i Afghanistan.

Läs mera om FN:s strategi för att minska katastrofer UNISDR.