Hur mycket vatten har vi kvar?

Waterscarcity.Flickr Vinoth Chandar CC BY 2.0

Waterscarcity.Flickr Vinoth Chandar CC BY 2.0

Juni 2015 – Rätt svar: det vet vi inte. Vad vi vet är att det är mycket mindre än vi trott.

Enligt en ny studie utförd av Kaliforniens Universitet Irvine (UCI) med hjälp av USA:s federala rymdfartsmyndighets (NASA) satelliter, utarmas en tredjedel av jordens största grundvattensreserver snabbt av människan. Och vi har mycket lite data om hur mycket vatten som finns kvar.

Studien bekräftar till stor del en rapport FN släppte tidigare i år, enligt vilken vår planet kommer att konfronteras med ett vattenunderskott på 40 % innan 2030 om vi inte dramatiskt förbättrar hur vi hushållar med denna dyrbara resurs.
Kort sagt: en stor del av jordens befolkning, från Mellanöstern till Kalifornien, använder grundvatten i hastig takt utan att ha en aning om när det tar slut.

Water Groundwater chart RS. Credit UC Irvine NASA JPL CaltechStudien är den första som i omfattande skala undersökt grundvattensminskningen från rymden tack vare NASA:s GRACE –tvillingsatelliter. Forskarna fann att 13 av världens 37 största grundvattensreserver (akvifer) utarmats mellan 2003 och 2013, och de återfyllts endast lite eller inte alls.

De mest ansträngda reserverna finns i världens torraste områden, där befolkningen till stor del är beroende av grundvattnet. Klimatförändringen och befolkningstillväxten kommer att göra problemet värre, enligt forskarna, och kan komma att föda framtida konflikter om inget görs.

 Den arabiska akvifern, en viktig vattenkälla för mer än 60 miljoner människor, är den mest belastade i världen. Kaliforniens ligger inte långt efter, och utsätts för press från såväl jordbruk som fiske.

De återstående vattenresurserna är inte lätta att mäta, vilket kan illustreras av de minst sagt varierande uppskattningarna av nordvästra Saharas vattenreserv: dess utarmning uppskattas ske mellan 10 till 21 000 år från nu.

”I vattenarma samhällen kan vi inte längre tolerera en så stor grad av ovisshet, speciellt eftersom grundvattnet försvinner så fort”, säger Alexandra Richey, ledande författare till rapporten. Hon får medhåll av seniorforskaren Jay Famiglietti från NASA:s laboratorium i Pasadena, Kalifornien: ”Med tanke på att vi konsumerar världens grundvattenresurser i så snabb takt, krävs det en koordinerad global ansträngning för att så fort som möjligt uppskatta hur mycket vatten vi har kvar.”

Artikeln ingår i UNRIC:s nyhetsbrev för juni 2015. Resten av artiklarna hittar du här.