Ny FN-rapport om världens urfolk

NY FN-rapport om världens urfolk

NY FN-rapport om världens urfolkFörenta Nationerna har nyligen presenterat sin första rapport om världens urfolk. Enligt rapporten lider världens 370 miljoner urfolk av fattigdom, hälsoproblem, brottlighet och kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Rapporten konstaterar att självbestämmanderätt och rätt till land är grundläggande för urfolkens överlevnad.

Rapporten visar bland annat att:

  •  Nordamerikas indianer löper en 600 gånger större risk att drabbas av tuberkulos än nordamerikaner i allmänhet, samt att sannolikheten att de begår självmord är betydligt större.
  • I vissa delar av Ecuador löper urfolken en 50 gånger större risk att drabbas av cancer i halsen än populationen i allmänhet.
  • Globalt sett lider över 50 procent av vuxna i urfolksgrupper av typ 2 diabetes, och siffran förväntas öka.

Läs rapporten här

Läs mera om FN:s forum för urfolk UNPFII.