Ban: stoppa våldet och diskrimineringen mot homosexuella

Martin

Martin

12.12.2012 – FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har i ett starkt uttalande tagit ställning för att få ett slut på våld och diskriminering baserad på könsidentitet och sexuell orientering.

”Låt mig säga det en gång för alla: lesbiska, homosexuella, bisexuella och transsexuella personer är alla berättigade samma rättigheter som sina heterosexuella medmänniskor. De, som alla andra, är födda fria och jämlika”, sade Ban under ett speciellt evenemang på FN:s högkvarter i New York för kampen mot homofobi.

”Det är en skandal att så många länder, i vår moderna värld, fortsätter att kriminalisera människor bara på grund av att de älskar en människa av samma kön. Och i största delen av fallen är dessa lagar inte inhemska, utan härstammar från koloniala makter”, sade han och tillade att ”dessa lagar måste avskaffas”.

I december 2001 publicerade FN:s högkomissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR, den första officiella FN-rapporten om våld och diskriminering not LGBT –människor (lesbiska, homosexuella, bisexuella och transsexuella).

Rapporten vittnade om vitt utbredda kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Mer än 76 länder klassar fortfarande ett förhållande där båda parterna är av samma kön, som straffbart, och i ännu fler länder är utbredd diskriminering av LGBT vanligt förekommande.

I sina kommentarer noterade generalsekreteraren att den universella deklarationen för mänskligheter stipulerar, i sin första artikel, att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

”Alla människor – inte vissa, inte största delen, utan alla”, underströk Ban. ”Ingen har rätt att bestämma vem som får åtnjuta mänskliga rättigheter och vem inte.”

”Vi ber inte om speciella, särskilda rätigheter”, sade popsångaren Ricky Martin som deltog i presskonferensen tillsammans med generalsekreteraren. ”Vi ber endast om jämlika rättigheter. Vi vill varken vara mer eller mindre, vi vill bara vara lika.”