Utsläppen når ny, rekordhög nivå – igen

06 02 2014Emissions Coal

06 02 2014Emissions Coal

10.11.2015 – Den världsmeteorologiska organisationen WMO varnar för att mängden växthusgaser i atmosfären nått en rekordhög nivå år 2014. Den fortsatta ökningen underblåser klimatförändringen och riskerar att göra planeten allt farligare och ogästvänlig för kommande generationer.

”Varje år rapporterar vi nya rekord gällande koncentrationen av växthusgaser”, sade WMO:s generalsekreterare Michel Jarraud i ett pressmeddelande. ”Varje år säger vi att tiden tar slut. Vi måste agera nu för att begränsa utsläppen om vi ska ha en chans att begränsa temperaturhöjningen till en hanterbar nivå.”

WMO publicerade sin rapport (Greenhouse Gas Bulletin) inför FN:s klimattoppmöte (COP21) som kommer att gå av stapeln i december i Paris. Enligt rapporten har den värmande effekten på vårt klimat ökat med 36 procent mellan 1990 och 2014 på grund av koldioxid-, metan- och dikväveoxid från industri, jordbruk och hushåll.

Rapporten visar även att den mest långlivade växthusgasen, dvs koldioxid, nådde en koncentration på 397,7 miljontedelar eller ppm (parts per million) år 2014. Koncentrationen på det norra halvklotet översteg den symboliska gränsen på 400 ppm under våren 2015.

”Vi kommer snart att leva i en värld där koldioxidnivåer över 400 ppm är en permanent realitet”, fortsatte Jarraud. ”Vi kan inte se koldioxidutsläpp. Det är ett osynligt hot, men inte mindre verkligt för det. Det betyder varmare temperatur, extrema väderförhållanden, smältande is, stigande havsnivå och försurning av haven. Detta händer just nu, och vi är på väg att ge oss in på okända vatten med skrämmande hastighet.”