IKEA kastar ljus över flyktingars vardag

Foto: / UNHCR & IKEA Foundation

Foto:  / UNHCR & IKEA Foundation

10.2.2014 – I många flyktingläger tar dagen slut när solen går ner och bristen på belysning är en av flyktinglägrens stora utmaningar. I mörkret kan enkla saker som att gå på toaletten, hämta vatten eller återvända hem vara farligt, särskilt för unga kvinnor och flickor.

”På kvällen kan du inte göra något, du kan inte ens ta dig till toaletten”, berättar Sumayia, en somalisk flykting i Etiopien.

IKEA har lanserat en tvåmånaders kampanj under vilken IKEA Foundation skänker 1 euro till UNHCR för varje LED-lampa som säljs, för att hjälpa till att förse flyktingläger i Asien, Afrika och Mellanöstern med solcellsdrivna lampor, förnyelsebar energi och en bättre utbildning.

Genom att sätta upp solcellsdrivna gatlampor i flyktingläger förbättras säkerheten eftersom risken för brott samt sexuellt och könsrelaterat våld då minskar. De ger också möjlighet till möten och aktiviteter.

Med sollcellslampor kan barnen studera efter mörkrets inbrott och förbättra sina resultat i skolan. Familjerna kan fortsätta att tjäna sitt uppehälle efter solnedgången med aktiviteter som sömnad, vävning eller att driva små kiosker.

Idag finns det omkring 10,5 miljoner flyktingar i världen, av vilka hälften är barn, enligt UNHCR:s beräkningar.

UNHCR började sitt partnerskap med IKEA Foundation år 2010. Fonden har hittills stött flyktingorganisationen med 73 miljoner euro.

Kampanjen ”En liten lampa kan göra stor skillnad” pågår i IKEA:s varuhus från den 3 februari till 29 mars 2014.