Nytt försök för ett vapenhandelsavtal

18.3.2013 – FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har upprepat sitt stöd för ett omfattande vapenhandelsavtal. FN-konferensen som börjar denna vecka har som mål att nå ett avtal som skulle utgöra en milstolpe för bättre reglering.

”Jag sätter min tillit till medlemsländerna och min tilltro till att de kommer att kunna sätta sina meningsskiljaktigheter åsido och mobilisera den politiska viljan som behövs för att nå en överenskommelse”, sade generalsekreteraren i sitt uttalande.

”Det är vårt kollektiva ansvar att få ett slut på den bristfälliga regleringen för den globala vapenhandeln – från små handvapen till tankvagnar och militära stridsflygplan.”

FN:s konferens för ett vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty, ATT), som börjar den 18:e mars i New York, kommer att samla representanter från de olika medlemsländerna för en ny runda av förhandlingar för ett av de viktigaste vapenhandelsinitiativen i vår tid.

Generalsekreteraren tillade att ett avtal för vapenhandeln är den enda rätta vägen mot mer ansvarstagande, öppenhet och transparens.

I slutet av 2010 uppskattades 27,5 miljoner människor ha fördrivits internt som resultat av konflikter, och miljoner mer sökt sin tillflykt i länder utanför det egna. I många fall fick dessa konflikter ökad intensitet på grund av lättillgänglighet och missbruk av vapen.

”Ett robust vapenavtal skulle mildra nöden för miljoner människor som idag lider av konflikter och väpnat våld, och hjälpa de Förenta Nationerna att bättre fullfölja sitt mandat för fred, utveckling och de mänskliga rättigheterna runtom i världen”, sade Ban.

Fyra veckor av förhandlingar förra juli avslutades utan att något avtal uppnåddes. Besviken beskrev generalsekreteraren misslyckandet som ett bakslag, men noterade även att medlemsstaterna kommit varandra närmare, vilket skulle främja framtida förhandlingar.