Bo Asplund biträdande sändebud i Afghanistan

 

Bo Asplund, chef för UNDP i Indonesien sedan 2001, har av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon utsetts till biträdande sändebud i Afghanistan

Asplund kommer också att fungera som FN:s representant i Afghanistan och ansvara för att koordinera de humanitära insatserna.

Sedan 2001 har Asplund tjänstgjort som chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP och som FN:s humanitära samordnare i Indonesien . Han har tidigare bland annat arbetat för UNDP i Sudan och Algeriet samt vid Utrikesdepartementet i Stockholm och Sveriges beskickningar i Chile och USA.