Generalsekreterarens budskap på Världsaidsdagen

1 december 2008

På denna tjugonde Världsaidsdag står vi inför en ny tid.
Färre människor smittas av HIV och färre dör i Aids.

Denna framgång bygger på att människor runt om i världen själva tagit upp kampen för att stoppa sjukdomen. Regeringar uppfyller även de löften de gett, att ge fler människor tillgång till förebyggande arbete, behandling, sjukvård och stöd.

Men detta är bara början, vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Aids kommer inte att försvinna inom nära framtid, människor smittas fortfarande av HIV i snabbbare takt än vi kan vårda dem. Aids är fortfarande en av de tio största dödorsakerna i världen och den främsta dödorsaken i Afrika.

Utmaningen är nu att bibehålla ledarskapet, vi måste bygga vidare på det vi påbörjat och det vi åstadkommit.

Dessutom måste vi få slut på den stigmatisering och diskriminering som gör att många inte söker vård och förebyggande hjälp. Vi behöver även fler resurser så att vi kan erbjuda tjänster som gör en stor skillnad för samhällen och hela stater.

Behovet av ledarskap och resultat och är lika verkligt och angeläget som någonsin tidigare

Jag hörde nyligen talas om en kvinna i Kongo som lever med HIV och som fått medicin av FN. Hon är idag medlem av en grupp som hjälper och stöder familjer som drabbats av HIV, för att ge dem hopp.

Låt oss på denna Världsaidsdag lova att själva ge hopp, uppmuntran och att agera så att vi kan skapa en framtid utan Aids.

Tack.

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon