“Inte det tredje kriget – men det sista kriget”

Gaza 2014. Photo UNRWA

Gaza 2014. Photo UNRWA

23.4.2015 – Närmare åtta månader efter att vapenvilan utlysts, har inte ett enda av de totalförstörda hemmen återuppbyggts i Gaza.

Över 140 000 flyktingars hem skadades under stridigheterna sommaren 2014, och den summa FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UNRWA erhållit, räcker endast till att återuppbygga 200 av 9000 hem som förstörts totalt.

”Människorna i Gaza är arga och frustrerade. Atmosfären både bland befolkningen och UNRWAs personal är totalt annorlunda än efter den förra konflikten”, sade UNRWAs chef Robert Turner under ett presstillfälle i morse. ”Efter konflikten år 2011 fanns det hopp – hopp om att situationen skulle förändras, att blockaden skulle hävas, att man skulle uppnå någon sorts resultat eller avslutning. Nu finns inget av detta hopp kvar.”

För tillfället är var tredje palestinsk flykting – närmare 868 000 personer – beroende av UNRWAs livsmedelsbistånd, ekonomin på medelinkomstnivå har raserats och invånarnas köpkraft har halverats.

”Ett år sedan hörde man inte ens talas om egendomsbrott. Idag ser vi en ökning av våld både mellan olika samhällsgrupper och inom familjer, och egendomsbrotten har ökat markant under bara ett års tid”, sade Turner.

Vattnet tar slut

Gaza tampas inte bara med återuppbyggnad. Ett mycket större hot väntar runt hornet.

Gaza water crisis Photo Flickr European Commission DG ECHOÖver 90 % av vattnet i Gazas akvifer (en geologisk bildning som lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder) är redan odrickbart. Om den nuvarande trenden fortsätter, kommer 100 % av vattnet att vara odrickbart innan 2016, och akvifern kollapsa.

”Innan 2020 kommer skadorna att vara oåterkalleliga”, sade Turner.

Överkonsumtion kombinerat med saltvatten, avloppsvatten och föroreningar från jordbruket har resulterat i en nivå av klorid och nitrat som rejält överstiger Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer.

Även om Israel säljer 1,2 miljarder galloner vatten till Gaza varje år, utnyttjar majoriteten av befolkningen vatten från akvifern.

Skammens statistik

Blockaden är en av de faktorer som komplicerar livet i Gaza. Vattenkrisen, beroendet av livsmedelshjälp, klyftan mellan de utlovade och erhållna donationerna utgör alla en ”skammens statistik”, som Turner uttryckte det.

Under konflikten förra sommaren miste 548 palestinska barn livet, och omkring 1000 barn skadades – vissa av dem så allvarligt att de kommer att leva resten av sina liv med handikapp. Tusentals fördrevs från sina hem.

”Man kan inte förvänta sig att donationer på 5 miljarder, hur välkomna eller behövda de än må vara, skall reparera situationen. Krisen i Gaza är sammanlänkad med krisen på Medelhavet, med IS eller Daesh… vad som behövs är en bestående, politisk lösning”, instämde Christian Berger från EU:s utrikestjänst EEAS.

”Förra årets krig i Gaza får inte kommas ihåg som det ”tredje kriget”, avslutade Turner. ”Det måste bli det ”sista kriget”.

UNRICs relaterade länkar:

Artikel: Status quo ingen lösning – Sverige erkänner Palestina
UNRIC:s faktablad om Gaza
UNRIC:s faktablad om Mellanöstern
Artikel: Den expanderande ockupationen i Palestina
Artikel: vattenbristen i Gaza