Generalsekreterarens budskap på internationella dagen för läskunnighet

8 september 2009

Vi lever i en värld av rikedom, där utbildning och kunskap är nödvändiga för att skapa ett bättre liv. Men i denna värld är antalet människor som inte kan läsa och skriva häpnadsväckande.

Omkring 776 miljoner vuxna, de flesta av dem kvinnor, saknar grundläggande kunskaper i att skriva och räkna.  Omkring 75 miljoner barn går inte i skola och bland dem som börjar skolan är det många som hoppar av.

Men det krävs inte mycket för att ändra på detta. Dr. Lalage Bown, som kommer att framföra årets internationella läskunnighetsföredrag, konstaterar att ”till och med de enklaste kunskaperna kan ge människor en väsentlig möjlighet att förändra sina liv på en personlig, social och politisk nivå.”

Med tanke på detta, fokuserar årets internationella dag på den förändrande roll som läskunnighet har. Läs- och skivkunnighet ger människor en möjlighet att öka sin utkomst, att delta i beslutsfattande, få tillgång till information om hälsovård och framförallt ger det individer en möjlighet att förverkliga sina rättigheter som medborgare och människor.

Läskunnighet handlar inte bara om att läsa och skriva, det handlar om respekt, möjligheter och utveckling. På denna internationella dag för läskunnighet uppmanar jag alla parter att stärka arbetet för att främja global läskunnighet och att backa upp detta med de resurser som krävs för att nå verklig utveckling.

 Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare