Generalsekreterarens budskap på Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering

New York, 21 mars 2008

Genom att utnämna 21 mars som den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering uppmanade generalsförsamlingen till åtgärder för att ära de demonstranter som dog i massaker den Sydafrikanska staden Shapeville, denna dag år 1960. Demonstranterna hade samlats till en fredlig protest mot den rasistiska apartheidregimen.

Sedan dessa har det skett betydande framsteg, inte minst genom att apartheidsystemet bröts ner, men alltför många människor och samhällen världen över lider fortfarande av rasism.

I år ger den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering oss en möjlighet att beakta problemet ur en global synvinkel. Vi förbereder oss nämligen för att år 2009 granska vilka åtgärder det åtgärdsprogram som FN:s världskonferens mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans antog år 2001 har lett till.

Rasdiskriminering är ett ämne som berör alla folk och länder. Granskningsprocessen är en möjlighet att inleda ett öppet och inkluderande arbete i en fråga som kräver vår omedelbara och noggranna uppmärksamhet.

Jag uppmanar alla länder och det civila samhället att använda tiden fram till att den formella granskningsprocessen inleds väl, och att på ett konstruktivt sätt lösa konflikter så att vi kan utnyttja detta tillfälle till att öka vårt arbete för att avskaffa rasismen.  Denna fråga är viktig, vi får inte misslyckas.

Föreberedelserna inför konferensen pågår samtidigt med firandet av 60-års jubileet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. De inledande orden i förklaringen bekräftar att alla människor är jämlika och ”bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”. Det är inte bara regeringar utan även samhällen och individer som bär ett ansvar för att detta mål uppnås.

Den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering lyfter fram vårt gemensamma ansvar för att avskaffa rasismen. Genom att leva enligt förklaringens ideal stöder vi inte bara dem som lider av rasdiskriminering, utan mänskligheten som helhet.