Internationella modersmålsdagen inleder även språkåret 2008

Den 21 februari är det Internationella modersmålsdagen, instiftad av UNESCO år 2000 för att främja språklig mångfald. I år inleder dagen även det internationella språkåret som firas under temat språken har betydelse. FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO,  ansvarar för arrangemangen under året.

Läs mera om det internationella spåkåret.