Följ generaldebatten på nätet

Idag tisdag inleds generaldebatten i FN:s generalförsamling i New York. Under debatten, där man ofta vänder sig till stats- och regeringschefer, kan varje land framföra sin uppfattning och bli hörd av de andra nationerna i vilken fråga det än må vara. Varje talare har ombetts begränsa sig till 15 minuter.

I år har generalförsamlingens ordförande, Miguel d’Escoto Brockmann, valt den globala matkrisen samt behovet att demokratisera FN som övergripande teman.
I debatten deltar 79 statsöverhuvuden, 38 regeringschefer och en kronprins.
Sveriges utrikesminister Carl Bildt kommer enligt programmet att tala på måndag eftermiddag 29 september.

På webbplatsen http://www.un.org/webcast/ finns talarna listade samt talen upplagda och här kan man även följa debatten i direktsändning.