Teckna klimatförändringar i UNEP:s tävling för barn

FN:s miljöprogram UNEP har utlyst en världsomfattande tecknetävling för barn i åldern 5-13 år på temat klimatförändringar. Teckningarna kan handla om de följder som den globala uppvärmningen har på vår jord eller om det vi alla kan göra i vår vardag, till exempel att använda förnyelsebar energi, spara vatten eller plantera träd.

Ifjol fick tävlingen in över 15 550 bidrag från 90 olika länder och sedan tävlingen startade år 1991 har över 190 000 bidrag skickats in.  I tävlingen utses en global vinnare som får ett pris på 2000 dollar samt sex regionala vinnare som får ett pris på 1000 dollar per person. Dessutom får alla vinnarna en resa till den internationella Tunza barnkonferensen år 2009.

Tävlingsbidragen skall vara inlämnade senast 15 januari 2009, de regionala vinnarna kungörs den 22 april och den globala vinnaren kommer att utses på Tunza konferensen.

Mera information om tävlingsregler och kontaktuppgifter hittar du här.