Internationella barndagen

kids

kids

20.11.2012 – Många skolor och utbildningsinstanser gör idag en speciell ansträngning för att informera barn och unga om deras rättigheter då vi firar den internationella barndagen. Men enligt en studie från 2010 genomförd av nordiska UNICEF är de nordiska barnen inte värst medvetna om sina rättigheter.

Studien visar att danska barn vet minst om barnrättskonventionen jämfört med sina likar i de andra nordiska länderna. Studien visar också att de nordiska barnen gärna vill bidra och hjälpa till både i skolan och hemma, men kanske förvånansvärt nog visade resultaten att då barnen kände att de har starka påverkningsmöjligheter hemma, kände de tvärtemot gällande skolan – och vice versa. Gemensamt för alla de nordiska länderna var att barnen önskade se åldern för rösträtt sänkt.

FN firar den internationella barndagen den 20:e november, men varje medlemsland kan själva välja dagen då de firar barndagen. Danmark, Island och Finland firar den 20:e, men i Sverige och Norge har man valt den första oktober istället.

FN:s internationella barndag etablerades år 1954 för att skydda barn som arbetade långa dagar under farliga omständigheter, och för att erbjuda alla barn rätt till utbildning. Dagen firas runtom i världen för att främja internationellt samförstånd och öka barns medvetenhet världen över.

UNRIC har sedan början av 2+12 varit en del av Fabricas (Benetton research centre on communication) Live Windows initiativ, vars ändamål är att sätta fokus på vissa av FN:s internationella dagar. För den internationella barndagen Södertörn Universitet i Sverige bidragit till Live Windows. 

http://www.unric.org/en/fabrica-unric#partnership